Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Dwa przetargi na naprawy nawierzchni po zimie

Prawie 31 km dróg wojewódzkich zarządzanych przez ZDW w Katowicach zostanie gruntownie naprawionych w miejscach szczególnie zniszczonych po zimie. Działanie to będzie polegać na sfrezowaniu nawierzchni oraz ułożeniu bitumicznej warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej. Inspektorzy naszego urzędu wytypowali te odcinki dróg, które najpilniej potrzebują interwencji.

 

Tegoroczna zima, choć dość łagodna, była zabójcza dla starych, nieremontowanych i nieprzebudowywanych odcinków dróg. Woda wnikająca w szczeliny w nawierzchni niemal każdej nocy zamarzała niszcząc konstrukcję drogi. Właśnie częste wahania temperatury wokół zera, tak jak to miało miejsce minionej zimy są najbardziej destrukcyjne dla starych odcinków dróg. Mimo dużych inwestycji w kompleksowe przebudowy, jest ich ciągle jeszcze kilkaset kilometrów.

 

W pierwszym przetargu ogłoszonym przez ZDW w Katowicach wykonawcy mogą do 12 maja br. składać oferty na naprawę nawierzchni DW 408, DW 927 i DW 931 o łącznej długości prawie 4,6 km.

Drugi, w którym oferty można składać do 30 maja br. został podzielony na dwie części. W części A wykonawca naprawi odcinki DW 491, DW 784, DW 790, DW 794, DW901 i DW 492 o łącznej długości nieco ponad 12 km.

W części B fragmenty DW 417, DW 425, DW 919, DW 921, DW 924 i DW938 o łącznej długości ponad 14,4 km.

Jakie odcinki?

W pierwszym przetargu opisano do naprawy następuje odcinki:

 1. DW 408: od km 23+260 do km 26+000 na odcinku Sierakowice – Rachowice. Przewidziany do remontu odcinek drogi wojewódzkiej nr 408 zlokalizowany jest na terenie gminy Sośnicowice, powiat gliwicki. Przebiega on od punktu przed wjazdem do zakładu ceramiki budowlanej w Sierakowicach do początku przebudowanego odcinka (rejon skrzyżowania z drogą powiatową do Rachowic).
 2. DW 927 :do km 2+180 do km 2+580 w m. Mikołów. Obejmować będzie swym zakresem DW 927 (ul. Wojska Polskiego) na odcinku od skrzyżowania z DK 81 do skrzyżowania z ul. Łączą wraz z tarczą tego skrzyżowania w Mikołowie.
 3. DW 931: od km 9+820 do km 10+350 w m. Jankowice. Przewidziany do naprawy odcinek drogi wojewódzkiej nr 931 zlokalizowany jest w miejscowości Jankowice, na terenie powiatu pszczyńskiego.

W części A drugiego przetargu:

 1. DW 491: pierwszy odcinek Popów – Zawady od km 9+040 do km 11+440, drugi odcinek od km 15+900 do km 17+300 w m. Miedźno. Przewidziane do remontu odcinki drogi wojewódzkiej nr 491 zlokalizowane są na terenie gminy Popów i Miedźno w powiecie kłobuckim.
 2. DW 784: Przewidziany do naprawy odcinek drogi wojewódzkiej nr 784 zlokalizowany jest na terenie gminy Dąbrowa Zielona w miejscowości Cielętniki od km 21+000 do km 21+990.
 3. DW 790: Początek remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest w km 17+405 w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 790 z ulicą Rokicką w miejscowości Mitręga, natomiast koniec przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowany jest w km 19+265 w rejonie granicy terenów administracyjnych miejscowości Mitręga i Ogrodzieniec.
 4. DW 794: Przewidziany do naprawy odcinek drogi wojewódzkiej nr 794 od km 32+540 do km 34+440 zlokalizowany jest w miejscowości Dzwonowice w powiecie zawierciańskim. Początek odcinka drogi wojewódzkiej przewidzianego do naprawy zlokalizowany jest w km 32+540 w pobliżu obiektu mostowego, natomiast koniec przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowany jest w km 19+265 w rejonie skrzyżowania na Kidów w miejscowości Dzwonowice.
 5. DW 901. Pierwszy odcinek Sieroty – Zacharzowice od km 51+260 do km 53+600 zlokalizowany jest na terenie gminy Wielowieś, powiat gliwicki. Przebiega on od szwu technologicznego kończącego zakres przebudowanego odcinka w m. Sieroty za skrzyżowanie z ul. Wiejską (DP do m. Toszek). Drugi odcinek od km 59+660 do km 61+910 zlokalizowany jest na terenie miasta Pyskowice, powiat gliwicki. Przebiega on od obiektu mostowego na rzece Drama do najazdu na wiadukt nad torami kolejowymi przed m. Gliwice.
 6. DW 492 od km 33+050 do km 35+350 zlokalizowany jest w m. Blachownia, na terenie powiatu częstochowskiego.

W części B drugiego przetargu:

 1. DW 417: Pawłów – Racibórz od km 43+950 do km 45+190 zlokalizowany jest na terenie gminy Pietrowice Wielkie. Przebiega przez teren niezabudowany.
 2. DW 425: odcinek granica województwa – Kuźnia Raciborska od km 10+612 do km 12+940 zlokalizowany jest na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Przebiega przez teren niezabudowany tj.: przez tereny leśne.
 3. DW 919 od km 10+610 do km 12+160, od km 13+560 do km 14+880, od km 15+860 do km 16+600 zlokalizowane są na terenie gminy Nędza na odcinku Szymocice – Jankowice. Przedmiotowe odcinki DW 919 przebiegają częściowo przez teren leśny jak i teren zabudowany.
 4. DW 921: dwa odcinki DW 921. Pierwszy odcinek drogi wojewódzkiej nr 921 od km 17+210 do km 18+570 zlokalizowany jest na terenie gminy Gierałtowice i Knurów, powiat gliwicki. Przebiega on od przekroju umiejscowionego za skrzyżowaniem do obszaru skrzyżowania typu rondo w m. Knurów (węzeł autostrady A1). Drugi odcinek drogi wojewódzkiej nr 921 od km 22+560 do km 23+850 zlokalizowany jest na terenie gminy Gierałtowice w m. Przyszowice, powiat gliwicki. Przebiega on od przejazdu kolejowego do obszaru skrzyżowania.
 5. DW 924 od km 16+440 do km 16+720 oraz od km 17+130 do km 18+237 zlokalizowane są w miejscowości Szczejkowice, na terenie powiatu rybnickiego.
 6. DW 938: odcinki zlokalizowane są w miejscowości Pruchna oraz Kończyce Wielkie w km 12+250 do km 15+990 oraz od km 16+800 do km 17+370.
2023-04-27

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl