Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Przebudowa DW 948 na półmetku

Zdjęcie

Wykonano już połowę robót związanych z przebudową DW 948. Inwestycja rozpoczęła się w lipcu 2021 roku, a jej zakończenie planowane jest na 31 października roku przyszłego.

 

Niezbyt mroźna zima pozwoliła na prowadzenie szeregu prac przy budowie murów oporowych i robót stricte drogowych. W ciągu kilku ostatnich tygodni wykonywano m.in. konstrukcje trzech murów gabionowych, roboty brukarskie na dwóch odcinkach oraz roboty ziemne w rejonie ulic Strażackiej i Sportowej oraz ul. Ks. Banasia w Międzybrodziu Bialskim.

 

Wykonywano także drenaż oraz pracy przy demontażu istniejących i budowie ogrodzeń tymczasowych. Budowano i profilowano nowe pobocza.

 

Cały czas wykonawca kontroluje i uzupełnia zniszczone, czy zagubione oznakowanie tymczasowe oraz wykonuje prace bieżącego utrzymania drogi. Choć na odcinku od Kobiernic do Żywca jest ona zamknięta dla ruchu tranzytowego, utrzymywany jest dojazd do posesji usytuowanych przy trasie i miejscowościach przy niej.

 

Prócz rozbierania istniejącej i budowy nowej konstrukcji drogi, trwają prace przy zabezpieczaniu osuwisk. Zlokalizowano ich w rejonie drogi 42, z czego 9 musi być zabezpieczonych podczas przebudowy trasy, tak, by jej konstrukcja była trwała i bezpieczna. W gruncie zagłębione są wielometrowe pale o średnicy 50 i 60 cm, które stabilizują grunt. Według projektu ich łączna długość wyniesie prawie 9,8 km. Wykonawca użyje także 579 m sześc. żelbetonowych oczepów, kotw gruntowych o łącznej długości niemal 5 km i gwoździ gruntowych o łącznej długości prawie 3 km.

Kolejnym elementem nowoczesnej drogi jest infrastruktura techniczna. Budowany jest kanał na kable teletechniczne, instalowane jest oświetlenie uliczne i jego zasilanie. Budowane są przepusty kanału teletechnicznego a także nowa instalacja zasilania niskiego i średniego napięcia.

Na całej przebudowywanej DW 948 od Kobiernic do Żywca, liczącej 17,5 km długości przebudowywanych jest 8 mostów, 48 przepustów i 3 obiekty inżynieryjne kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie prac jest różne przy poszczególnych obiektach. Niektóre z nich są rozbierane, przy innych wierci się pale podpór fundamentowych wreszcie na tych – gdzie roboty są najbardziej zaawansowane – betonuje się płyty ustroju nośnego.

Wykonawcą inwestycji, która według umowy kosztować będzie 215 mln złotych jest wyłonione w przetargu konsorcjum, którego liderem jest Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., a partnerem Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ,,IMB – Podbeskidzie»” Sp. z o.o. Inżynierem kontraktu jest także konsorcjum wyłonione w przetargu. Jego liderem jest INKO Consulting Sp. z o.o., zaś partnerem MP Consulting Sp. z o.o.

Inwestycja jest w całości finansowana z budżetu samorządu województwa śląskiego.

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

2023-03-22

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl