Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Wiadukt w Lublińcu powstanie na nowo

Zdjęcie
W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisano umowę na przebudowę wiaduktu nad torami PKP w Lublińcu w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 906

Wykonawcą zadania jest firma Banimex z Będzina, a koszt inwestycji to blisko 42 mln zł. Prawie 12 mln zł zabezpieczy na ten cel województwo, zaś 30 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: członek zarządu województwa Krzysztof Klimosz, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor oraz prezes zarządu spółki Banimex Bartłomiej Giermek.

- To kolejna duża inwestycja, w której partycypuje Województwo Śląskie. To obiekt bardzo ważny dla lokalnej społeczności. Jednak znajduje się on w złym stanie technicznym. Wspólnym mianownikiem jest tutaj bezpieczeństwo – podkreśla członek zarządu województwa, Krzysztof Klimosz.

Wiadukt zlokalizowany jest w ciągu drogi DW 906 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu. Obiekt przeprowadza bezkolizyjnie ruch publiczny, w tym: pieszy, rowerowy i drogowy, nad czynnymi liniami kolejowymi nr 61 (relacji Kielce – Fosowskie) i nr 142 (relacji Kalety – Wrocław Mikołajów), torami stacji Lubliniec oraz drogą gminną (ul.Nowa/ul.Plebiscytowa w Lublińcu). Dodatkowo przez wiadukt przechodzi infrastruktura sieci teletechnicznych i elektroenergetycznej.

- Zbudowano go w latach 70, głównie z prefabrykatów i kiepskiej jakości betonu. Z uwagi na degradację oraz wiek zasadnym stała się jego rozbiórka i budowa nowego obiektu mostowego – tłumaczy dyrektor ZDW w Katowicach, Zbigniew Tabor.

Nowy wiadukt zaprojektowano w śladzie istniejącej drogi, jako obiekt pięcioprzęsłowy, długości całkowitej 174,9 m. Jezdnia na nowym obiekcie (o dwóch pasach ruchu) będzie miała szerokość całkowitą 7,8 m. Zaprojektowano także obustronne chodniki o szerokości całkowitej 3,1m każdy. Zaprojektowany wiadukt nie powoduje zmiany układu komunikacyjnego - torowego i drogowego - zlokalizowanego pod obiektem. Obiekt zostanie wyposażony w odwodnienie podłączone do istniejącej kanalizacji drogowej oraz niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Wyremontowane zostaną istniejące biegi schodowe zapewniające komunikację pomiędzy ciągami pieszymi na poziomie wiaduktu i zlokalizowanymi poniżej obiektu. W ramach realizowanej budowy wykonana zostanie również przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej, w tym oświetlenie. Prace potrwają 26 miesięcy.

autor: Urząd Marszałkowski
Zdjęcie
Zdjęcie

2022-12-22

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl