Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

Miniony weekend przyniósł ujemne temperatury i opady śniegu. Wszystkie drogi wojewódzkie są przejezdne.

Z informacji przekazanych przez Zarządy Dróg Powiatowych i firmy, którym zlecono bieżące utrzymanie dróg wynika, że nie zanotowano problemów z przejezdnością na drogach administrowanych przez ZDW w Katowicach. Już w piątek, po zapowiedzi spadku temperatury na drogi wojewódzkie wyjechało kilkanaście piaskarek. Wszystkie drogi wojewódzkie są przejezdne.

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich przebiega zgodnie z planem przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego przyjął, jak co roku, standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Pełen tekst uchwały Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zimowego utrzymani dróg i plan zimowego utrzymania można znaleźć tu: PLAN ORGANIZACJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH 2022-2023.

Standardy zimowego utrzymania oparte są na wzorcach przyjętych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Przy czym żaden z odcinków dróg wojewódzkich nie jest utrzymywany w standardzie I. Ponad połowa sieci dróg podległych samorządowi województwa, bo 721,4 km z ogólnej długości 1276 km utrzymywana będzie w standardzie II. W III –510,3 km, a w IV –44,3 km. Kryterium określenia standardu utrzymania zimowego, to średnie, dobowe natężenie ruchu w przeliczeniu na pojazdy umowne (SDR). I tak:

Do II standardu zalicza się:

Drogi wojewódzkie o bardzo dużym znaczeniu komunikacyjnym o natężeniu SRD ponad 4000 poj./dobę, drogi będące połączeniami dróg krajowych, stanowiące ważne szlaki komunikacyjne oraz prowadzące do przejść granicznych. W tym standardzie jezdnia łącznie z poboczami utwardzonymi jest odśnieżona na całej szerokości i posypana na całej długości.

Do III standardu zalicza się:

Drogi wojewódzkie o SRD od 2000 do 4000 poj./dobę, drogi będące połączeniami dróg krajowych. W tym standardzie jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Śliskość drogowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu powyżej 4%, przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez Zarząd Dróg

Do IV standardu zalicza się:

Drogi wojewódzkie o SRD od 500 do 2000 poj./dobę, stanowiące ważniejsze trasy transportu towarowego. W tym standardzie jezdnia odśnieżona na całej szerokości. śliskość drogowa zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin

Naturalnie w większości przypadków nie dochodzi do tak intensywnych opadów, by dochodziło do nieprzejezdności drogi na tak długi czas. Także śliskość i gołoledź jest likwidowana szybciej, niż dopuszczają to obowiązujące standardy.

W sytuacjach warunków ekstremalnych dotyczących utrzymania zimowego koordynację przejmuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dane teleadresowe, w tym całodobowe numery telefonów i adres mailowy znaleźć można na tej stronie: Wydziału Bezpieczeństwa Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.

 

2022-11-21

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl