Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Trwa głosowanie w IV Edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zdjęcie

Rozpoczęło się głosowanie w IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego, pod rym adresem: https://bo.slaskie.pl można znaleźć wszystkie informacje na ten temat. Głosować można drogą elektroniczną pod tym adresem: https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

 

Marszałkowski Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. W jego ramach mieszkańcy mogą zadecydować corocznie na co przeznaczyć część wydatków budżetu województwa. W tym celu został opracowany Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, który określa zasady jakie powinien spełniać projekt, aby mógł zostać dopuszczony do głosowania.

 

O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie odbywa się elektronicznie, na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski zgodnie z następującymi zasadami:

1. każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz;

2. każdy mieszkaniec może przyznać maksymalnie 6 punktów;

3. punkty przyznawane są osobno na zadania w ramach puli EKO oraz osobno na zadania w ramach puli REGIO. W ramach puli EKO każdy mieszkaniec może przyznać maksymalnie 3 punkty. W ramach puli REGIO każdy mieszkaniec może również przyznać maksymalnie 3 punkty;

4. głosowanie osoby małoletniej odbywa się pod pieczą rodzica lub opiekuna prawnego.

Śląskie jest Ci bliskie? Masz pomysł, jak sprawić by było jeszcze piękniejsze, bardziej przyjazne i takie, jakiego oczekują mieszkańcy? Zgłoś zadanie do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Na liście przedsięwzięć znajdujemy m.in.:

EKO-URAZÓWKA, czyli ekologiczny park i bezpieczny wyjazd z terenu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z obiektów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu oraz jej podłączenie do istniejącej sieci miejskiej.

I wiele, wiele innych. Głosowanie trwa do 12 września br.

 

2022-08-27

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl