Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Postępuje przebudowa DW 948

Zdjęcie

W dobrym tempie przebiega jedna z najbardziej skomplikowanych inwestycji podjętych przez ZDW w Katowicach w ostatnim czasie. Przebudowa DW 948 na odcinku 17,36 km, między Żywcem (skrzyżowanie z DW 946) a Kobiernicami (skrzyżowanie z DK 52) jest już zaawansowana w ponad 20 proc.

 

Oprócz wszystkich prac związanych z rozebraniem konstrukcji drogi, przepustów i obiektów mostowych i budowy ich od nowa, wykonawca mierzy się także z zadaniem umocnienia zboczy przylegających do drogi. W trakcie geologicznego rozpoznania poprzedzającego projektowanie przebudowy ujawniono 42 osuwiska. Projekt przewiduje umocnienie 9 z nich. Wykonawca użyje do tego stalowych pali o średnicy 50 i 60 cm o łącznej długości prawie 9,8 km! Prócz tego także 579 m sześc. żelbetonowych oczepów, kotw gruntowych o łącznej długości niemal 5 km i gwoździ gruntowych o łącznej długości prawie 3 km.

 

Przebudowa samej drogi, ze względu na to że biegnie między zboczami gór, a brzegami rzeki Soły i sztucznych zbiorników wodnych, jest skomplikowana także ze względów logistycznych. Brak jest miejsca na posadowienie np. tymczasowych mostów, utrudnione jest manewrowanie ciężkim sprzętem itp.

Na to wszystko nakładają się potrzeby mieszkańców Międzybrodzia Żywieckiego, Bialskiego, Porąbki Czernichowa i innych okolicznych miejscowości i przysiółków. Z powodu obaw o ekonomiczne bezpieczeństwo osób pracujących przede wszystkim w branży turystycznej i ich protestów, rozpoczęcie przebudowy zostało opóźnione o prawie trzy miesiące. Umowa z wykonawcą podpisana 23 kwietnia ub. roku, a roboty zaczęły się na dobre w sierpniu. Przypomnijmy, że zakończenie prac przewidziano na 30 października 2024 r.

Jeśli nie zajdą inne wydarzenia komplikujący przebieg inwestycji, wydaje się, że ten termin będzie dotrzymany. W efekcie użytkownicy otrzyma nowoczesną i bezpieczną arterię.

Obecnie prace trwają na różnych odcinkach. jezdnia jest korygowana, układana jest podbudowa z kruszywa, i z masy bitumicznej. Na innych odcinkach trwa umacnianie osuwisk i prace przy wymianie instalacji teletechnicznych. Intensywne roboty prowadzone są przy kilku mostach i przepustach.

Przypomnijmy, że cały zakres przebudowy drogi obejmuje m.in.:

– ujednolicenie szerokości jezdni, poboczy, całkowitą wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni. Nowa konstrukcja przystosowana będzie do nacisku osi do 11,5 tony,

– przebudowę i korektę geometrii istniejących skrzyżowań,

– przebudowę i budowę chodników,

– przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,

– budowę miejsca przeznaczonego do kontroli pojazdów,

– budowę zatok autobusowych,

– zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i uspokojenia ruchu,

– przebudowę i remont dziewięciu obiektów mostowych,

– budowę infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanego obiektu (m.in.. kanalizacji deszczowej, oświetlenia, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu),

– wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego,

– zabezpieczenie i przebudowę wszystkich elementów infrastruktury technicznej w pasie drogowym, w tym urządzenia melioracji,

– budowę kanałów technologicznych,

– budowa konstrukcji oporowych oraz przebudowę i remont czterdziestu trzech przepustów.

Inwestycja w całości finansowana jest z budżetu województwa śląskiego. Jej koszt wyniesie 215 mln zł.

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

2022-07-14

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl