Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Będzie przetarg na budowę nowego wiaduktu w Lublińcu

Zdjęcie

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW 906 (ul. Powstańców Śląskich) w km 0+729 w Lublińcu.

 

Wiadukt istniejący


Istniejący wiadukt drogowy o długości całkowitej 174,10 m umożliwia przejazd i przejście pieszych ciągiem drogi wojewódzkiej nad torami linii kolejowych nr 61 Kielce– Fosowskie, nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów, torami stacji kolejowej w Lublińcu oraz nad drogą gminną nr 440072S (ul. Nowa i ul. Plebiscytowa w Lublińcu) oraz nad drogą gruntową.

 

Ustrój nośny istniejącego obiektu to dziesięcioprzęsłowa konstrukcja złożona z prefabrykowanych belek typu Płońsk oraz żelbetowej płyty o szerokości 13,42 m. Każdą z podpór pośrednich stanowią dwa żelbetowe słupy stężone górą za pomocą belki oczepowej. Podpory skrajne stanowią betonowe przyczółki zagłębione w nasypie. Konstrukcję przęseł oparto na podporach z wykorzystaniem stalowych łożysk stycznych.

Wiadukt został wybudowany w 1975 r., a większy remont wykonano w 1988 r. Zwiększony ciężki ruch i ciągła propagacja uszkodzeń przez kolejne lata spowodowało, że podjęto decyzję o całkowitej jego rozbiórce i budowie nowego obiektu, w tym samym miejscu. Zlecono dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Nowy obiekt

Podstawowe parametry techniczne wiaduktu projektowanego:

  • kategoria drogi na obiekcie: droga wojewódzka
  • klasa drogi na obiekcie: droga klasy G,
  • ilość przęseł: 5,
  • rozpiętości teoretyczne przęseł: 18,5 + 15,5 + 73,5 + 15,5 + 18,5 = 141,5 m
  • długość całkowita: 174,9 m,
  • szerokość całkowita: 15,2 m (przęsło łukowe) i 13,8 m (przęsła belkowe),
  • szerokość całkowita jezdni: 7,8 m,
  • szerokość chodnika i ścieżki rowerowej: 3,1 m,
  • kąt skrzyżowania obiektu z przeszkodą 59,2 – 65,6°.

Ze względu na technologię prac rozbiórkowych oraz celem skrócenia czasu realizacji robót budowlanych, zaprojektowano budowę nowego wiaduktu drogowego w postaci stalowego przęsła łukowego z jazdą dołem (w części nadtorowej) oraz dwuprzęsłowych, ciągłych ustrojów belkowo-płytowych na dojazdach do łuku.

Przęsło nadtorowe wykonane zostanie w formie dwóch stalowych łuków o konstrukcji skrzynkowej, ze ściągiem blachownicowym, połączonych wzajemnie stalowymi stężeniami rurowymi o układzie krzyżowym. Długość teoretyczna każdego z łuków wynosi 73,5 m, długość całkowita 76,2 m i wysokość 13,39 m. Do łuków, za pomocą wieszaków w układzie pionowym, podwieszona będzie stalowa konstrukcja pomostu z płytą żelbetową sprężoną podłużnie. Przęsło łukowe oparto za pośrednictwem łożysk garnkowych na masywnych, żelbetowych filarach ścianowych, posadowionych pośrednio za pomocą żelbetowych, wielkośrednicowych pali fundamentowych.

Utrudnienia w ruch i termin realizacji

Droga wojewódzka na czas budowy zostanie zamknięta bezpośrednio za ostatnimi wlotami najbliższych skrzyżowań. Ruch kołowy będzie poprowadzony po wyznaczonych objazdach, a ruch pieszy będzie się odbywał komunikacją zastępczą.

Jeśli procedura przetargowa zakończy się bez przeszkód, planujemy wykonanie inwestycji w latach 2023 – 2024. Województwo Śląskie otrzymało dofinansowanie z programu Polski Ład w wysokości 30 mln zł.

2022-06-02

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl