Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Będzie projekt na nowy przebieg DW 941 między Ustroniem a Wisłą

Zdjęcie

Dzisiaj, 6 kwietnia br. podpisana została umowa z firmą Sweco Polska Sp. z o. o. w Poznaniu na wykonanie projektu nowego przebiegu DW 941 między Wisłą a Ustroniem. Umowa opiewa na kwotę prawie 576 tys. zł. Za tę kwotę, wykonawca prócz dokumentacji projektowej drogi, jest zobowiązany uzyskać Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz będzie miał za zadanie pełnienie nadzoru autorskiego podczas budowy.

Wyłoniony w przetargu wykonawca zaprojektuje nową drogę pomyślaną jako kontynuacja obwodnicy Ustronia. Będzie ona jednojezdniowe i pobiegnie pomiędzy linią kolejową, a terenami kopalni kruszywa w Ustroniu na długości ok. 1,2 km. Patrząc od Północy nowy odcinek rozpocznie się od końcowego odcinka istniejącej obwodnicy Ustronia (DW 941, ul. Katowicka II, biec będzie wzdłuż linii kolejowej w kierunku Wisły Obłaźca. Przed nowym mostem, w rejonie ul. Gahura, nowa droga połączy się z dotychczasowym biegiem DW 941.

Projekt ma być gotowy najpóźniej do 30 listopada 2023 r. Do tego dnia wykonawca ma obowiązek złożyć skutecznie wniosek o wydanie ZRID. Termin obowiązywania umowy to 30 listopada 2025 r. Przewiduje się, że tym czasie projektant wykona obowiązki nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę lub przebudowę:

 • drogi klasy technicznej G;
 • obiektów inżynierskich,
 • skrzyżowań, przejazdów drogowych (w tym przebudowę istniejącego skrzyżowania na połączeniu projektowanego odcinka z istniejącą DW 941),
 • dróg obsługujących nieruchomości pozbawione dostępu do drogi po jej wybudowaniu,
 • istniejących zjazdów,
 • elementów bezpieczeństwa ruchu jak: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, oznakowanie etc.,
 • wyposażenia drogi (system odwodnienia drogi, oświetlenie, drenaż itp.),
 • kanału technologicznego,
 • urządzeń ochrony środowiska,
 • kolidującej infrastruktury technicznej,
 • innych obiektów i elementów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania inwestycji i funkcjonowania drogi (np. budowa konstrukcji oporowych, zabezpieczenia skarp, etc.).
2022-04-06

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl