Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

DW 913 przebudowana od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DK 86

Zdjęcie

Oddaliśmy dziś do użytku nową DW 913. Nie mówimy o wyremontowanej drodze, tylko o nowej. Technologie i zakres prac przemawiają za tym, by mówić o całkowicie nowym obiekcie. Na długości ponad 12,5 km cała istniejącą konstrukcja DW 913 została rozebrana. Powstała nowa, według najnowszych dostępnych na świecie technologii. O skali zadań stojących przed projektantami i wykonawcami niech świadczy fakt, że w toku prac budowlanych zabudowano aż 75 tys. ton mieszanek bitumiczno-mineralnych.

Przedsięwzięcie to od początku zaplanowane było jako wspólne zadanie dwóch samorządów Województwa Śląskiego oraz Gminy Psary. Trzeba podkreślić, że od początku współpraca przebiegała modelowo. Korzyść jest oczywista. Kiedy siedem i pół roku temu obydwa samorządy podpisywały porozumienie wiedzieliśmy, że zadanie będzie trudne, ale dzięki tej kooperacji, zysk społeczny będzie spory. Jednoczesna realizacja takich przedsięwzięć powinna być standardem.

Przygotowanie tego rodzaju inwestycji jest trudne. Ponad siedem lat od decyzji do zakończenia prac to sporo. W roku 2014 gmina Psary, na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego podjęła się prowadzenia zadania pn. „Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL Katowice w Pyrzowicach”. Na podstawie tej koncepcji powstał w latach 2015 – 2018 projekt. Wreszcie w latach 2019 – 2021 przeprowadzono prace budowlane. Przy tak dużej inwestycji kosztującej ponad 125 mln złotych, zawsze trzeba się spodziewać niespodziewanego. Tak było i tym razem. Mieliśmy podtopienia, nierozpoznane, zbyt mało nośne lub zbyt skaliste podłoże, a także niewybuchy wymagające interwencji saperów.

Nowa droga ma nawierzchnię z betonu asfaltowego BBTM 8S o polepszonych właściwościach akustycznych. Jezdnia ma jednolitą szerokość 7 m. Promienie, łuki pionowe i cała geometria drogi zostały skorygowane. Zwiększa to komfort jazdy i bezpieczeństwo. Dodatkowo wykonawca uzyskał rekordową równość układanej masy bitumicznej, przewyższające i tak wyśrubowane standardy techniczne ZDW w Katowicach. Mamy chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych i wszystkie elementy poprawiające komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Nowa DW 913 to jedna z kilkudziesięciu naszych inwestycji tego rodzaju. Przebudowane drogi i nowe obwodnice zmieniły zasadniczo oblicze sieci dróg wojewódzkich w Śląskiem. Także w tym przypadku mieliśmy do czynienia z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich, które wyniosło ponad 95 mln zł.

Przed nami dużo pracy. Ciągle jeszcze wiele odcinków dróg wojewódzkich wymaga przebudowy. Ich stan jest bardzo zły, a doraźne naprawy umożliwiają jedynie przejezdność. Jesteśmy zdeterminowani, by w ciągu najbliższych lat wykonać tę pracę, by wszystkie drogi wojewódzkie prezentowały taką jakość, jak DW 913.

Kalendarium i finanse:

 • 31 marca 2014 r. Województwo Śląskie oraz Gmina Psary zawarły Porozumienie, celem powierzenia Gminie Psary prowadzenia zadania pn.: „Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL Katowice w Pyrzowicach”. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosił: 47.355 zł brutto. Termin opracowania Koncepcji przebudowy DW 913 — 31 października 2014 r.
 • 22 października 2015 r. odpisanie umowy z projektantem ILF Consulting Engineering Polska. Termin zakończenia prac projektowych: 7 marca 2018 r. Termin wykonania umowy i sprawowania nadzoru autorskiego: 30 września 2021 r.
 • 22 marca 2018 r. województwo śląskie oraz gmina Psary zawarły Porozumienie, celem uregulowania wzajemnych obowiązków wraz z określeniem zasad współpracy Stron w związku z potrzebą zrealizowania przez dwóch inwestorów robót w pasie drogowym DW913.
 • 12 sierpnia 2019 r. podpisanie umowy z firmą Strabag Infrastruktura Południe. Zakończenie prac budowlanych według umowy – 28 sierpnia 2021 r. Wartość kontraktu: netto: 92 577 745,06 zł, brutto: 113 870 626,42 zł.

Dane techniczne i zakres robót. Przebudowa drogi:

 • korekta geometrii osi trasy (zmiana promieni łuków poziomych i parametrów krzywych przejściowych),
 • na całej długości drogi ciąg pieszo-rowerowy,
 • na odcinkach, gdzie pozwalały warunki terenowe, po drugiej stronie jezdni wykonano chodnik,
 • w rejonach zwiększonego ruchu pieszych (np. szkoły, kościół) wykonano przejścia dla pieszych z azylem,
 • przystanki autobusowe zlokalizowano w zatokach,
 • korekcja kątów przecięcia osi dróg na skrzyżowaniach (kąt przecięcia zbliżono do 90º).
 • przebudowa zjazdów,
 • budowa oświetlenia drogi,
 • budowa odwodnienia drogi i kanalizację deszczową,
 • budowa sieci uzbrojenia terenu tj. wodociągową, gazową, teletechniczną.

Dane techniczne i zakres robót. Infrastruktura gminy Psary:

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej,
 • budowa i przebudowa sieci wodociągowej,
 • budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych.
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

2021-10-04

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl