Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Przebudowa DW 936 będzie dokończona

Podpisaliśmy umowę z wyłonioną w przetargu firmą Colas Polska Sp. z o. o., która dokończy przebudowę DW 936. Prace potrwają do września przyszłego roku. Kontrakt przewiduje, że  wykonane będą:

  • przebudowa konstrukcji DW 936 na odcinku od km 0+000 do km 0+820;
  • remont fragmentu nawierzchni jezdni DW 933 w obrębie skrzyżowania z DW 936;
  • przebudowa istniejących zatok autobusowych;
  • przebudowa chodników z wydzieleniem w ich obrębie ciągu pieszo-rowerowego;
  • remont nawierzchni istniejących zjazdów do posesji (zjazdy indywidualne i publiczne) i na pola upraw rolnych;
  • remont kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę;
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Obecne przedsięwzięcie to dokończenie przebudowy prowadzonej w latach 2017 – 2018. Wykonano wtedy ponad ok. 80 proc. robót na liczącym 4,16 km odcinku DW 936 (ul. Młodzieżowa) w wodzisławskich Kokoszycach i Zawadzie.

Wtedy inwestycja została przerwana z powodu stwierdzonego zanieczyszczenia korpusu drogi ściekami komunalnymi. Spowodowało to konieczność wykonania badań fizyko-chemicznych i wymianę gruntu ponad zakres przewidziany w projekcie.

2021-09-17

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl