Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Podpisano umowę na przebudowę DW 948

Zdjęcie

Dziś, 23 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim, w obecności Jakuba Chełstowskiego podpisana została umowa na przebudowę DW 948. Do końca października 2024 roku, wyłonione w przetargu konsorcjum firm Strabag Infrastruktura-Południe Sp. z o. o. oraz IMB Podbeskidzie Sp. z o.o. przebuduje drogę na długości 17,36 km. Koszt inwestycji ma wynieść 225 mln zł. Całość tej kwoty pochodzić będzie z budżetu samorządu województwa śląskiego.

Przebudowane lub wybudowane od nowa będą wszystkie elementy infrastruktury drogowej, czyli jezdnia, skrzyżowania, chodniki, pobocza, oświetlenie, zatoki autobusowe, infrastruktura techniczna i odwodnienie.

 

W szczególności zakres prac obejmie:

– ujednolicenie szerokości jezdni, poboczy, całkowitą wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni. Nowa konstrukcja przystosowana będzie do nacisku osi do 11,5 tony,

– przebudowę i korektę geometrii istniejących skrzyżowań,

– przebudowę i budowę chodników,

– przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,

– budowę miejsca przeznaczonego do kontroli pojazdów,

– budowę zatok autobusowych,

– zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i uspokojenia ruchu,

– przebudowę i remont dziewięciu obiektów mostowych,

– budowę infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanego obiektu (m.in.. kanalizacji deszczowej, oświetlenia, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu),

– wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego,

– zabezpieczenie i przebudowę wszystkich elementów infrastruktury technicznej w pasie drogowym, w tym urządzenia melioracji,

– budowę kanałów technologicznych,

– budowa konstrukcji oporowych oraz przebudowę i remont czterdziestu trzech przepustów.

Ponadto zabezpieczonych zostanie 9 z 42 ujawnionych osuwisk w rejonie drogi.

Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach stwierdził, że DW 948 jest obecnie w złym stanie, a wielokrotnie naprawiana jezdnia to po prostu „łata na łacie”. Warto zauważyć, że droga ta łącząc DK 52 z DW 946 ma wielkie znaczenie dla ruchu turystycznego biegnąc wzdłuż jezior Międzybrodzkiego i Żywieckiego. Po przebudowie poprawi się nie tylko komfort jazdy, ale także bezpieczeństwo podróżujących pojazdami, rowerzystów i pieszych.

 

2021-04-23

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl