Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Podpisano umowę na budowę wiaduktu w ciągu DW 789

Zdjęcie

Dzisiaj, 28 grudnia 2020 r. Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach podpisał umowę na zaprojektowanie i wybudowanie wiaduktu nad torami linii kolejowej nr 1, w ciągu DW 789 w Myszkowie. Wiadukt zastąpi istniejący w tym miejscu przejazd w poziomie torów.

Umowa jest trójstronna. Prócz wyłonionego w przetargu wykonawcy, spółki Nowak Mosty z Dąbrowy Górniczej uczestniczą w niej także PKP PLK zarządzający linią kolejową. W imieniu wykonawcy, umowę podpisał wiceprezes spółki, Adam Adamczyk.

 

Inwestycja potrwa do końca roku 2022 i kosztować będzie 21 mln zł. Podzielona będzie na dwa etapy. Pierwszy to zaprojektowanie obiektu według „Programu Funkcjonalno-Użytkowego” przygotowanego przez firmę M-Most, Mariusz Szotek na zlecenie ZDW w Katowicach. Oraz uzyskanie wszystkich pozwoleń uprawnionych instytucji i ZRiD (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej) wydawanego przez wojewodę. Drugi etap to sama budowa wiaduktu wraz z przebudową układu drogowego w jego sąsiedztwie. Przedsięwzięcie obejmie m.in. takie pozycje jak:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz decyzją ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności.
 2. Usunięcie drzew i krzewów.
 3. Przebudowa i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu.
 4. Wykonanie kanalizacji deszczowej.
 5. Wykonanie kanału technologicznego.
 6. Wyburzenie budynku mieszkalnego.
 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 789 na długości 650 m, wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej.
 8. Budowa czterech dróg dojazdowych.
 9. Przebudowa drogi gminnej (ul. Wronia).
 10. Budowa murów oporowych.
 11. Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 1.
 12. Roboty związane z przesunięciem przejazdu na czas realizacji robót.
 13. Przebudowę i likwidację kolidującego uzbrojenia technicznego.
 14. Likwidację istniejącego przejazdu kolejowego oraz jego infrastruktury.
 15. Oczyszczenie podsypki i regulację toru linii kolejowej nr 1 w planie i profilu w rejonie przejazdu.
 16. Roboty związane z przebudową odwodnienia linii kolejowej.

Wiadukt wybudowany będzie w granicach administracyjnych Myszkowa. Przecinająca Linię Kolejową nr 1 DW 789 łączy DK 78 z DW 907 i jest jedną z najważniejszych dróg północnej części województwa. Wiadukt powstanie między Koziegłowami z Żarkami, gdzie przejeżdża nawet do 550 pojazdów na godzinę.

2020-12-28

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl