Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Rondo na skrzyżowaniu DW 935 i DW 919 w Raciborzu otwarte

Zdjęcie

Dziś rano (28 listopada 2020 r.) tuż po godzinie 7.00 otwarto dla ruchu nowe rondo na skrzyżowaniu DW 919 i DW 935 oraz fragment przebudowywanej DW 935 (ul. Bosacka) w Raciborzu.

Budowa ronda rozpoczęła się w kwietniu tego roku. Zakres prac obejmował m.in.:

 • rozbiórkę elementów dróg i ulic,
 • budowę ronda turbinowego w miejsce istniejącego skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu DW 935 z DW 919,
 • przebudowę DW 935 na odcinku od mostu nad Odrą,
 • przebudowę wlotów pozostałych dróg krzyżujących się z DW 935 tj. ulicy Zamkowej i ulicy Armii Krajowej (DW919), w zakresie niezbędnym do poprawnego dowiązania do stanu istniejącego,
 • budowę lub przebudowę chodników i ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszorowerowych,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę lub przebudowę zatok przystankowych, z rezerwą miejsca na lokalizację wiat,
 • budowę lub przebudowę elementów systemu odwodnienia powierzchniowego,
 • instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • rekultywację terenów po wykonanych rozbiórkach istniejących odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej.

Warto dodać, że na przebudowanym fragmencie DW 935 nawierzchnię wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej (BBTM 8 S), o parametrach akustycznych gwarantujących obniżenie poziomu hałasu na styku opona – nawierzchnia drogi o minimum 4 dB.

Zaś na na obwiedni ronda nawierzchnia jezdni wykonana została z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11 S). Zastosowano ją z uwagi na ekstremalne obciążenia pochodzące od poruszających się pojazdów oraz ich małą prędkość. To rozwiązanie zapewni większą trwałość konstrukcji drogi.

Rondo i fragment DW 935 spełniają odtąd warunki drogi klasy G. Dopuszczalny nacisk osi pojazdów to 115 kN.

Wykonawca dotrzymał terminu, mimo pewnych trudności na jakie napotkano. Pojawiły się nieoczekiwane konflikty z istniejącą infrastrukturą techniczną. Potrzeba było także konsultacji archeologicznej. Wymagało to zmian w harmonogramie i dodatkowych prac. Koszt budowy ronda i przebudowy liczącego ok. 200 m długości odcinka DW 935 wyniósł prawie 11,6 mln zł. Ostateczna kwota znana będzie po szczegółowym rozliczeniu wykonanych robót.

Przypomnijmy, że 26 czerwca 2015 r. został ogłoszony przetarg a 2 października 2015 r. podpisaliśmy umowę z biurem projektów Drosystem sp. z o.o. na wykonanie projektu przebudowy prawie dwudziestokilometrowego odcinka DW935 od skrzyżowania z DK 45 w Raciborzu do granicy Rydułtów z Rybnikiem. Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) otrzymaliśmy 31 października 2018 roku. W kwietniu 2019 roku ogłosiliśmy przetarg na budowę ronda i przebudowę DW 935 na odcinku od kanału Ulgi w Raciborzu do skrzyżowania z DW 933 w gminie Kornowac. Budowa ronda rozpoczęła w kwietniu 2020 roku. Jak widać proces inwestycyjny jest długi i wymaga starannych przygotowań.

W ramach tego samego kontraktu, firma Drog-Bud z Częstochowy przebudowuje DW 935 na odcinku od kanału Ulga w Raciborzu do skrzyżowania z DW 933 w Rzuchowie. Zakres prac obejmuje:

 • ujednolicenie szerokości jezdni,
 • przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem nacisku osi do 11,5 kN,
 • przebudowę i korektę geometrii istniejących skrzyżowań,
 • przebudowę oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowę zjazdów,
 • przebudowę i budowę zatok autobusowych,
 • zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu,
 • przebudowę i wykonanie prac na obiektach mostowych,
 • wykonanie elementów odwodnienia drogi,
 • zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi – sieci uzbrojenia terenu i inne,
 • wykonanie ekranów akustycznych,
 • budowę kanałów technologicznych,
 • budowę oświetlenia ulicznego.

Ta część przedsięwzięcia zakończyć się ma, zgodnie z umową w marcu 2022 roku. Jej koszt ma wynieść niespełna 92 mln zł.

Zdjęcie

2020-11-28

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl