Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

WebForum zakończone. Dziękujemy uczestnikom!

Zdjęcie

W czwartek, 29 października br. odbyło się międzynarodowe  WebForum „Zrównoważone i trwałe drogi”. Spotkanie było odpowiedzią na oczekiwanie zorganizowania Śląskiego Forum Drogownictwa. Oczywiście brakowało rozmów kuluarowych i wymiany opinii w atmosferze przyjacielskich spotkań, ale obrady wniosły nowe idee, inspiracje i pomysły, tak jak to bywało w trakcie Śląskich Forów Drogownictwa.

Konferencja była podzielona na trzy sesje:

Rozmawialiśmy o aktualnych wyzwaniach stojącymi przed administracjami drogowymi i wykonawcami. Mówiono o nieuchronności cyfryzacji w branży drogowej.

W drugiej części referaty dotyczyły nowoczesnych nawierzchni bitumicznych. Była mowa o wymaganiach jakościowych, zaletach nawierzchni z asfaltów wysokomodyfikowanych, badaniach zarówno mieszanek mineralno-asfaltowych jak i nawierzchni drogowych.

W trzecim bloku tematami były nowoczesne technologie w drogownictwie i mostownictwie. Kontrole stanu mostów, nawierzchni dróg, zastosowanie ultralekkich kruszyw oraz innowacyjne przebudowy dróg betonowych.

Wygłoszono wszystkie 14 zaplanowanych referatów. Wystąpili wykładowcy z 7 krajów.

W konferencji uczestniczyli drogowcy z 10 krajów Europy. Dziękujemy!

2020-10-30

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl