Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Szybko powstaje obwodnica Raciborza

Zdjęcie

Utrzymuje się dobre tempo prac przy budowie obwodnicy Raciborza. Z końcem września br. minęło 45 proc. czasu przeznaczonego na budowę, a zaawansowanie prac w ujęciu finansowym wyniosło 52 proc.

Od stycznia do września br. kontynuowano prace rozpoczęte w roku ubiegłym. Były to m.in.:

 • roboty przygotowawcze – rozbiórki dróg, elementy dróg,
 • roboty ziemne: zdjęcie humusu, wykopy, nasypy,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego w postaci kolumn przemieszczeniowych, wzmocnieniem materacami, stabilizacji powierzchniowej spoiwem hydraulicznym,
 • podbudowy: ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, warstwa technologiczna z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • przepusty pod koroną drogi,
 • elementy ulic – krawężniki,
 • roboty wykończeniowe – umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
 • roboty mostowe – wykonanie robót ziemnych pod posadowienie obiektów (zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych), wykonywanie podpór obiektów (zbrojenie i betonowanie), wykonywanie ustrojów nośnych (zbrojenie, betonowanie), wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych,
 • mury oporowe z grodzic,
 • przebudowa sieci gazowej,
 • przebudowa sieci wodociągowej,
 • przebudowa sieci sanitarnej,
 • przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa i budowa sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia,
 • zasilanie przepompowni wód deszczowych,
 • zasilanie sygnalizacji świetlnej,
 • budowa kanału technologicznego,
 • przebudowa sieci teletechnicznych,
 • przebudowa sieci trakcyjnej.

Wykonawca planuje do końca grudnia br. wykonać takie roboty jak:

 • roboty przygotowawcze – rozbiórki dróg, elementy dróg,
 • roboty ziemne: zdjęcie humusu, wykopu, nasypu,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego w postaci wzmocnienia materacami, stabilizacji powierzchniowej spoiwem hydraulicznym,
 • podbudowy: ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, warstwa technologiczna z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 • przepusty pod koroną drogi,
 • roboty wykończeniowe – umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi, umocnienie powierzchniowe skarp i terenów płaskich poprzez humusowanie z zastosowaniem maty antyerozyjnej, roboty brukarskie
 • roboty mostowe – wykonanie podpór obiektów (zbrojenie i betonowanie), wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, płyty ustrojów nośnych, elementy zabezpieczeniowe, zasypki korpusów, roboty nawierzchniowe i wykończeniowe,
 • mury oporowe z grodzic,
 • ekrany akustyczne,
 • przebudowa sieci gazowej,
 • przebudowa sieci wodociągowej,
 • przebudowa sieci sanitarnej,
 • przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa i budowa sieci energetycznych SN i Nn,
 • zasilanie przepompowni wód deszczowych,
 • zasilanie sygnalizacji świetlnej,
 • przebudowa sieci teletechnicznych,
 • budowa kanału technologicznego.

Z końcem roku minie 55 proc. czasu przeznaczonego w umowie na budowę, a zaawansowanie wykonanych prac w ujęciu finansowym ma wynieść 60 proc.

Przypomnijmy, że budowa obwodnicy Raciborza, jako 4 i etap budowy drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna rozpoczęła się 12 sierpnia 2019 roku. Zgodnie z umową ma zakończyć się 28 lutego 2022 r.

Jej koszt to nieco ponad 296 mln złotych. Z tej kwoty 149 mln złotych pochodzi z funduszy UE, pozostała suma finansowana jest z budżetu samorządu Województwa Śląskiego.

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

2020-10-12

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl