Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Jak wycinamy drzewa w pasie drogowym

Do Zarządu Dróg Wojewódzkich często wpływają wnioski o wycinkę drzew. Trzeba podkreślić, że nie mamy pełni swobody w wycinaniu drzew. Po pierwsze możemy je wyciąć o ile znajdują się w pasie drogowym, co jest równoznaczne z tym, że rosną na terenie będącym we władaniu samorządu województwa śląskiego.

 

U podstaw decyzji o wycince drzewa leży zasadniczo dbałość o bezpieczeństwo ruchu i troska o stan techniczny drogi. Kiedy drzewa są spróchniałe i grożą upadkiem na jezdnie, lub rozrosły się tak bardzo, iż ich pnie i korzenie rozsadzają konstrukcję drogi, decydujemy o wycince. Także w przypadku przebudowy drogi wycinamy drzewa. Wynika to z konieczności demontażu konstrukcji drogi. Korzenie wrosłe w starą konstrukcję drogi są niszczone, co sprawia, że drzewa są osłabione. Powstaje wtedy ryzyko, że będą niestabilne i zagrożą bezpieczeństwu. Powodem decyzji o wycince jest także konieczność poszerzenia przebudowywanej drogi do standardowych 7 m plus pobocza.


Niezależnie od powodów wycięcia drzew, ZDW w Katowicach zawsze musi dotrzymać rygorów prawnych chroniących przyrodę. Poniżej przedstawiamy procedurę jakiej podlega każdy wniosek o wycinkę drzew.

Procedura uzyskania pozwolenia wycięcie drzew w pasie drogowym

1. Po przeglądzie zadrzewienia w terenie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach występuje z wnioskiem do Urzędu Miasta lub Gminy o wydanie decyzji na wycinkę drzew,

2. Urząd wszczyna w terminie do 30 dni postępowanie o wydanie decyzji oraz zwołuje na dany dzień wizję w terenie, na której zostaje sporządzony protokół wraz z dokumentacja zdjęciową,

3. po zakończonej wizji jest możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów

4. projekt decyzji wraz z zebranymi materiałami dowodowymi zostaje wysłany do uzgodnienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na uzgodnienie ww. projektu RDOŚ ma 30 dni. Jednak w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego termin ten wydłuża się do 60 dni,

5. Po uzgodnieniu projektu decyzji przez RDOŚ, Urząd wydaje decyzję

6. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji zostaje przesłana po uprawomocnieniu – 14 dni od daty wpływu do wykonawcy celem realizacji,

7. Gdy decyzja jest odmowna lub należy dokonać nasadzeń zastępczych tut. Zarząd odwołuje się od takiej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, który utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję lub daje sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Terminy te się wydłużają do 6 miesięcy po odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Jeżeli w decyzji Urzędu Gminy jest klauzula o wycince drzew po sezonie łęgowym ptaków to możemy wyciąć w okresie od 15 października do 28 lutego. Przypominamy, że sezon lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 14 października.

Niniejsze opracowano w oparciu o artykuły 83a, 83b, 83c, 83d Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 tekst jednolity)

 

 

2020-07-28

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl