Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Informacja w sprawie transmisji on-line z publicznego otwarcia ofert w dniach 13.07.2020, 15.07.2020, 16.07.2020 oraz 17.07.2020

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że publiczne otwarcie ofert dla poniżej podanych postępowań odbędzie się również za pomocą transmisji on-line.

 

1) W dniu 13.07.2020 R. o godzinie 09:15 odbędzie się otwarcie ofert na:

 

BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZEPRAWY PROMOWEJ PRZEZ RZEKĘ ODRA W CIĄGU DW 421,
PROMU I DOJAZDÓW DO PROMU OD KM 20+225 DO KM 20+255 I OD KM 20+300 DO KM
20+330 W MIEJSCOWOŚCI GRZEGORZOWICE

 

Link do otwarcia ofert on-line w dniu 13.07.2020 o godzinie 09:15:

https://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-ofert-on-line-na-biezace-utrzymanie-przeprawy-promowej-przez-rzeke-odra-w-ciagu-dw-421

 

2) W dniu 15.07.2020 R. o godzinie 10:00 odbędzie się otwarcie ofert w przetargu na:

OPRACOWANIE PROJEKTOW STAŁEJ I CZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA SIECI
DRÓG WOJEWÓDZKICH - Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI:

CZĘŚĆ 1:

OPRACOWANIE I UZYSKANIE ZATWIERDZENIA PROJEKTU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
NA CZAS PRZEBUDOWY DW NR 948 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DK 52
W MIEJSCOWOŚCI KOBIERNICE DO SKRZYŻOWANIA Z DW 946 W MIEJSCOWOŚCI
ŻYWIEC.

CZĘŚĆ 2:

OPRACOWANIE I UZYSKANIE ZATWIERDZENIA 28 PROJEKTÓW ZMIANY STAŁEJ
ORGANIZACJI RUCHU NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH.

 

Link do otwarcia ofert on-line w dniu 15.07.2020 o godzinie 10:00:

https://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-ofert-on-line-na-opracowanie-projektow-stalej-i-czasowej-zmiany-organizacji-ruchu

 

3) W dniu 16.07.2020 R. o godzinie 09:15 odbędzie się otwarcie ofert na:

PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 NA ODCINKU OD KM 16+736,00 DO KM
17+516,00 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE.

 

Link do otwarcia ofert on-line w dniu 16.07.2020 o godzinie 09:15:

https://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-ofert-on-line-na-przebudowe-drogi-wojewodzkiej-nr-919-w-miejscowosci-jankowice

 

4) W dniu 17.07.2020 R. o godzinie 10:00 odbędzie się otwarcie ofert na:

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE, W OKRESIE OD DNIA 01.10.2020 R. DO DNIA
30.09.2021 R., ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

Link do otwarcia ofert on-line w dniu 17.07.2020 o godzinie 10:00:

https://zdwkatowice.clickmeeting.com/otwarcie-ofert-on-line-na-dobrowolne-ubezpieczenie-odpowiedzialnosci-cywilnej

2020-07-10

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl