Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Podpisano umowę na przebudowę DW 929

Zdjęcie

Do listopada przyszłego roku potrwa przebudowa DW 929. Cała jej konstrukcja na odcinku od granicy miasta Rybnika do skrzyżowania z DW 932 w Świerklanach, o długości 4,076 km, będzie rozebrana i wybudowana od nowa. Nowa jezdnia będzie miała ujednoliconą szerokość, która wyniesie 7 m i zostanie przystosowana do nacisku osi wynoszącego 11,5 t.

 

Kontrakt na wykonanie tego zadania został podpisany między ZDW w Katowicach a firmą Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie we wtorek, 16 czerwca br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w obecności Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Koszt prac budowlanych wyniesie nieco ponad 56,5 mln zł.

Prócz rozbiórki dotychczasowej konstrukcji drogi i budowy nowej, wykonawca wybuduje także chodniki, zatoki autobusowe, nowy system odwodnienia drogi, w tym osadniki i zbiornik retencyjno-filtracyjny oraz przepusty, przebuduje istniejące zjazdy do posesji.

Przebudowanych będzie aż 18 skrzyżowań i instalacje infrastruktury technicznej, takie jak: linie energetyczne, wodociągi, gazociągi i kanalizacja sanitarna na odcinkach tego wymagających.

Na koniec wreszcie wybudowane będą urządzenia bezpieczeństwa ruchu, czyli znaki drogowe, tablice informacyjne sygnalizacje świetlne oraz oświetlenie.

Obecny stan tej drogi jest bardzo zły. Jest to spowodowane m.in. szkodami górniczymi występującymi na tym terenie. Na długości prawie 3 km stan nawierzchni jest oceniany jako „krytyczny”. Nawierzchnia jest zdeformowana. W wielu miejscach odwodnienie drogi nie działa sprawnie, co skutkuje zalewaniem drogi, powstawaniem przełomów i zapadania się jezdni. Brak jest sygnalizacji świetlnej, zatok autobusowych, odpowiedniego oświetlenia drogi i segregacji ruchu drogowego, czyli poboczy, przejść dla pieszych. Chodniki są tylko w niektórych miejscach i są w złym stanie technicznym.

Warto zauważyć, że na tej drodze przeciętne natężenie ruchu to 7,2 tys. pojazdów na dobę. Jest ono wyższe niż na całej sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach, które wynosi średnio 4,9 tys. pojazdów na dobę.

Znaczenie DW 929 wzrosło znacznie po uruchomieniu Autostrady A 1, przez co stała się elementem bazowej sieci TEN-T, uznawanej przez Unię Europejską za istotny element systemu komunikacyjnego.

Po przebudowie DW 929 między Rybnikiem a Świerklanami będzie spełniała najwyższe parametry techniczne. Zaprojektowano nawierzchnię długowieczną (perpetual pavement) o zakładanej trwałość 50 lat. Poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu i jakość życia mieszkańców gminy Świerklany, a także dostęp do terenów inwestycyjnych, infrastruktury społecznej i gospodarczej. Spadną koszty bieżącego utrzymania drogi z uwagi na zastosowanie najnowszego rodzaju asfaltu wysokomodyfikowanego.

Jest to kolejna duża inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 zrealizowano oraz są obecnie realizowane inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską o łącznej wartości przeszło 1,25 mld zł. Podpisana umowa dotyczy jednej z przebudów finansowanej w całości z budżetu Województwa Śląskiego. Łączna wartość takich robót zarówno zakończonych jak i obecnie realizowanych wynosi prawie 500 mln zł. Przygotowane są również projekty dalszego unowocześniania sieci dróg wojewódzkich na łączną kwotę przeszło 1,75 mld zł.

 

 

2020-06-16

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl