Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Jak uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu? Poradnik krok po kroku.

Wiele osób pyta o procedurę uzgodnienia budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej administrowanej przez ZDW w Katowicach. Problem jest szczególnie palący, kiedy droga jest przebudowywana i przystosowywana do nowoczesnych standardów. Powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Wtedy nieuzgodnione, „dzikie” zjazdy z drogi wojewódzkiej są przez wykonawcę likwidowane.

 

W trakcie przygotowywania tego rodzaju inwestycji szeroko informujemy lokalne władze miast i gmin, że zjazdy nieuzgodnione nie będą budowane w ramach realizowanej inwestycji. Kiedy przebudowa drogi rozpocznie się, bardzo trudno szybko zebrać dokumentację i uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu.

W każdej sytuacji zjazd z drogi publicznej musi być uzgodniony z zarządcą drogi. Na drogach wojewódzkich w województwie śląskim, poza granicami miast na prawach powiatu, taką jednostką jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Pracownicy Wydziału Dróg przygotowali szczegółową instrukcję pt. „Procedura uzgodnienia zjazdu”, pokazującą krok po kroku, jak można uzyskać zezwolenie na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej. Poniżej znajduje się link do tej instrukcji.

Potrzebny będzie druk Wniosku. Linki do nich znajduję się w rubryce „Zezwolenia i druki” u głównej strony: https://zdw.katowice.pl.

Warto zauważyć, że na przebudowę istniejącego zjazdu trzeba złożyć inny druk, niż na budowę nowego. Poniżej podajemy odnośniki do tych druków.

Na koniec warto dodać, że w przypadku przebudowy drogi, istniejące zjazdy są przebudowywane na koszt zarządcy drogi. Koszt budowy nowych zjazdów zawsze pokrywa wnioskodawca, czyli właściciel posesji, lub osoba działająca z jego upoważnienia.

 

2020-05-22

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl