Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Pogoda sprzyja prowadzeniu robót drogowych

Zdjęcie

Niespodziewanie dobra pogoda jest wykorzystywana przez firmy wykonawcze do realizacji zadań współfinansowanych przez Unie Europejską. Jednym z tych zadań jest przebudowa DW791 na dwóch odcinkach - od skrzyżowania z DK1 w m. Poczesna do obwodnicy Myszkowa oraz od obwodnicy Myszkowa do skrzyżowania z DK78 w Zawierciu. W mijającym tygodniu na pierwszym ww. odcinku była układana warstwa podbudowy zasadniczej z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego.

Umowa na przebudowę tej ważnej drogi była podpisana 5 września 2019 roku. Wartość robót wynosi 238 mln zł. wszystkie roboty bitumiczne muszą być zakończone do 30 października 2021. Przebudowa polega na wykonaniu całkowicie nowej konstrukcji jezdni w technologii nawierzchni długowiecznej tj. nie wymagającej przebudowy przez najbliższe 50 lat. Po przebudowie po nowej drodze będą mogły poruszać się pojazdy o maksymalnym nacisku osi 11,5 tony.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

2020-03-20

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl