Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Posiedzenie zespołu parlamentarnego w Katowicach. Wysoka ocena rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Śląskiem

Zdjęcie

W środę, 26 bm. w odbyło się w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Województwa Śląskiego. Uczestniczył w nim premier Mateusz Morawiecki. Prócz premiera w spotkaniu uczestniczyli także m.in. minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk, marszałek województwa Jakub Chełstowski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed i wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek. Zespołowi przewodniczyła poseł Bożena Borys-Szopa.

 

Posiedzenie poświęcone było rozwojowi infrastruktury transportowej i komunikacyjnej województwa.

 

Stan inwestycji na drogach administrowanych przez samorząd województwa śląskiego przedstawił Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Mówił m.in o realizacji kluczowych inwestycji finansowanych przy wsparciu środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zbigniew Tabor powiedział, że w ramach RPO zakończono sześć inwestycji o łącznej długości prawie 25 km, które kosztowały 339,1 mln zł (w tym 229,3 mln zł z RPO). Są to:

  • fragment DW 913 od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Pyrzowicach (przy lotnisku) do węzła z S 1,
  • obwodnica Pawłowic (nowy przebieg DW 935),
  • obwodnica Myszkowa (nowy przebieg DW 791),
  • przebudowa DW 793, na odcinku Żarki-Myszków,
  • obwodnica Woźnik (DW 789),
  • obwodnica Buczkowic (nowy przebieg DW 942).

Dyrektor ZDW w Katowicach informował także, iż obecnie realizowane są kolejne cztery zadania o łącznej długości 68,6 km i planowanym koszcie 914 mln zł (w tym 404,9 mln zł z RPO). To budowa wschodniej obwodnicy Raciborza, przebudowa drogi 791 Kolonia Poczesna- Zawiercie, przebudowa drogi nr 913 od drogi nr 86 do okolic lotniska Katowice i przebudowa dwóch odcinków drogi nr 933 Wodzisław Śl. – Mszana i Pawłowice – Pszczyna.

Kolejne cztery inwestycje z listy rankingowej RPO – o łącznej długości 35 km i szacunkowym koszcie 470,8 mln zł – są lub będą realizowane z budżetu samorządu województwa śląskiego. Przebudowywana jest DW 941 w Wiśle i DW 935 między Raciborzem a Rzuchowem. Trwa procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy przebudowy DW 929 od granicy Rybnika do węzła autostradowego w ciągu A 1 w Świerklanach. Wkrótce rozpisany będzie przetarg na przebudowę DW 948 od skrzyżowania z DK 52 do skrzyżowania z DW 946.

Zbigniew Tabor poinformował także, że przygotowanych jest do realizacji kolejnych 11 inwestycji z listy rankingowej RPO łączną sumę 1,648 mld zł.

Podkreślił, że wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w Śląskiem są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. ZDW w Katowicach stosuje przy tym najnowsze rozwiązania techniczne biorąc pod uwagę tzw. „koszt życia drogi” (Life Cycle Cost). To sprawia, że przewidywana trwałość dróg (Perpetual Pavement) przebudowywanych i budowanych przez ZDW w Katowicach wynosi aż 50 lat. Oznacza to, że w tym czasie nie będzie konieczności ich gruntownej przebudowy.

Mateusz Morawiecki nawiązał do swojej ubiegłorocznej obecności przy podpisywaniu przez dyrektora ZDW umów stwierdzając, że zakres realizowanych i przygotowywanych w woj. śląskim inwestycji infrastrukturalnych jest imponujący. Podziękował przy tym za współpracę organów centralnych i władz samorządowych województwa.

– Niedawno podpisywaliśmy umowy na współfinansowanie pewnych dróg; teraz widzimy, że są już tam koparki, buldożery, praca wre. O taką współpracę właśnie chodzi, żeby wszystko odbywało się w sposób efektywny, szybki i sprawny – powiedział premier Mateusz Morawiecki podsumowując obrady zespołu parlamentarnego.

 

Zadania zrealizowane w ramach RPO WSL 2014-2020


Lp. Tytuł projektu Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Wykonano długość odcinka
[km]
1 Rozbudowa drogi nr 913: etap I – odcinek od węzła "Lotnisko" trasy S-1 do skrzyż. Z ul. Piłsudskiego w Pyrzowicach 8 881 081 7 157 213 Tak 1,0
2 Budowa obwodnicy Pawłowic jako odcinka DGP 81 517 674 38 026 334 Tak 2,8
3 Przebudowa drogi nr 791 na odcinku od DK1 do DK78: etap I – budowa obwodnicy Myszkowa 102 302 556 85 187 144 Tak 8,4
4 Przebudowa drogi nr 793 na odcinku Żarki –Myszków 37 298 400 30 344 396 Tak 5,4
5 Przebudowa drogi nr 789 od węzła autostradowego do Lgoty Nadwarcia : etap I – budowa obwodnicy Woźnik 44 165 996 32 588 174 Tak 4,5
6 Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942 65 025 622 36 000 000 Tak 2,8
Razem 339 191 329 229 303 261 24,9
Zdjęcie
Zdjęcie

2020-02-29

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl