Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Uwaga! Prosimy o zachowanie ostrożności!

Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach a­pe­lu­je do kie­row­ców o za­cho­wanie szcze­gól­nej 
o­stroż­no­ści. Okres zimowy w pełni, jednak opadów śniegu jak na lekarstwo. Daje to złudne poczucie bezpieczeństwa, opady deszczu, spadki temperatury poniżej 0° powodują zjawisko tzw. „czarnego lodu”, czyli niewidocznej na asfaltowej nawierzchni gołoledzi. Mogą także występować znienacka duże opady śniegu, szczególnie w rejonach górskich jak i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Za­rząd Dróg Wo­je­wódz­kich w Ka­to­wi­cach a­pe­lu­je do kie­row­ców o za­cho­wanie szcze­gól­nej 
o­stroż­no­ści. Okres zimowy w pełni, jednak opadów śniegu jak na lekarstwo. Daje to złudne poczucie bezpieczeństwa, opady deszczu, spadki temperatury poniżej 0° powodują zjawisko tzw. „czarnego lodu”, czyli niewidocznej na asfaltowej nawierzchni gołoledzi. Mogą także występować znienacka duże opady śniegu, szczególnie w rejonach górskich jak i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Prosimy zatem kierowców, by zachowali bardzo daleko idącą ostrożność, dostosowali prędkość do panujących warunków atmosferycznych, posiadali sprawny układ hamulcowy i nie zużyte opony zimowe. Prosimy także o nie blokowanie przejeżdżających pługo-solarek do rejonów posypywanych. Ekipy odpowiedzialne za utrzymanie zimowe dróg wojewódzkich znajdują się w pełnej gotowości i są dobrze przygotowane do likwidowania śliskości nawierzchni.

Prosimy o ostrożną jazdę.

2020-02-06

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl