Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Obwodnica Buczkowic otwarta.

Zdjęcie

W dniu 15 stycznia 2020 roku została oddana do użytku obwodnica Buczkowic stanowiąca połączenie drogi ekspresowej S1 z drogą wojewódzką nr 942 prowadzącą do Szczyrku

Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu: 31-10-2017 r. Budowa była prowadzona od lipca 2018 r. do grudnia 2019 r. Koszt robót budowlanych: wynosił 55,35 mln zł przy dofinansowaniu z UE 44,34 mln zł. Inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

W ramach projektu została zrealizowana budowa obwodnicy Buczkowic o długości 2,78 km od skrzyżowania z ul. Bielską (DW942) do połączenia z drogą ekspresową S1 przez ul. Żywiecką, która umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary gęstej zabudowy Buczkowic i Rybarzowic.

Zakres zrealizowanych prac obejmował m.in. budowę:

•        nowej drogi poza zwartą zabudową miejscowości Buczkowice oraz Rybarzowice;

•        dwóch rond z ul. Bielską (DW 942) oraz z ul. Żywiecką (DW 945);

•        dodatkowych dróg dla obsługi przyległych terenów;

•        wiaduktu nad obwodnicą;

•        stanowiska do kontroli pojazdów;

Obwodnica została wybudowana w technologii nawierzchni długowiecznej o przewidywanej trwałości powyżej 50 lat dla pojazdów o maksymalnych naciskach osi 11,5 tony.

Inwestycja przyczyni się w dużym stopniu do usprawnienia i skrócenia czasu dojazdu do ośrodków narciarskich w Szczyrku i w Wiśle zmniejszając uciążliwości komunikacyjne również dla Wilkowic i Buczkowic.

2020-01-16

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl