Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

VI Śląskie Forum Drogownictwa – dyskusje o zarządzaniu i technologii

Zdjęcie

Zakończyło się VI Śląskie Forum Drogownictwa w Katowicach odbywające się 25 i 26 kwietnia br. Dwadzieścia cztery specjalistyczne referaty, panelowa dyskusja na temat sposobów usprawnienia infrastruktury drogowej, by stała się bezpieczniejsza dla motocyklistów i ponad 200 uczestników z Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji i Holandii pokazują skalę wydarzenia. Jednak liczby nieprecyzyjnie oddają jego doniosłość.

Ulf Zander, reprezentujący niemiecki Federalny Instytut Badawczy Drogownictwa (BASt) zapytany przez reporterkę Polskiego Radia o znaczenie Śląskiego Forum Drogownictwa powiedział, że Polska jest pionierem w stosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych i jest dla niego bardzo interesujące skorzystanie z naszych doświadczeń. Podkreślił przy tym, że dla zarządców dróg w Niemczech kwestia trwałości dróg, ich wytrzymałości i obniżenia co za tym idzie kosztów ich eksploatacji i oszczędność pieniędzy podatników, to zasadnicza kwestia.

Rzeczywiście ZDW w Katowicach jest bodaj pierwszą jednostką zarządzającą drogami w Europie, która stosuje asfalty wysokomodyfikowane już nie w skali eksperymentalnej, ale w codziennej praktyce remontów i przebudowy dróg.

Prócz technologii budowy dróg tematami referatów były zagadnienia związane z metodologią badań w drogownictwie i ochroną środowiska. Ważnym tematem było także zarządzanie drogami. Mówił o tym m.in. prof. Adam Zofka z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w referacie pt. „Proaktywne zarządzanie majątkiem drogowym”. Cele działalności Komitetu Technicznego Road Asset Management Polskiego Kongresu Drogowego zaprezentował Karol Markowski z gdańskiego oddziału GDDKiA. Adam Ramza, przedstawiciel firmy Comarch SA objaśniał z kolei korzyści wynikające z używania systemów informatycznych w zarządzaniu drogami na przykładzie narzędzi zawartych w „Comarch Ergo 3 D”.

Swoje doświadczenia w optymalizowaniu procesów zarządzania drogami przedstawili także goście z Niemiec. Dr Jürgen Krieger z BASt mówił o odpornej infrastrukturze drogowej w kontekście zarządzania ryzykiem w Asset Management, zaś Roland Degelmann z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bawarii przedstawił aktualne działania tego urzędu w zarządzaniu drogami tego kraju związkowego. Wreszcie perspektywy zastosowania Asset Management w zarządzaniu drogami omówił Marek Skakuj z firmy Heller Ingenieurgesselschaft mbH.

Warto dodać, że wiele tematów wywoływało ożywioną dyskusję i wymianę opinii, co z pewnością przyczyni się do poszerzenia wiedzy o najnowszych technologiach i metodach zarządzania w drogownictwie. VI Śląskie Forum Drogownictwa w Katowicach zorganizowane zostało przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Podczas Forum wyróżnienie Polskiego Kongresu Drogowego „Zasłużony dla Sprawy Drogowej” wręczono prof. Antoniemu Szydle z Politechniki Wrocławskiej.

VI Śląskie Forum Drogownictwa organizowane przez ZDW w Katowicach to pierwsze tej rangi przedsięwzięcie współorganizowane przez Polski Kongres Drogowy jako komitet narodowy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. W konferencji wzięły udział delegacje komitetów narodowych PIARC ze Słowacji (Slovenská cestná spoločnosť) i Niemiec (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. FGSV).

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Zdjęcie

2018-04-28

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl