Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

DW 781 na przełęczy Kocierskiej przejezdna

Zdjęcie

Zakończyła się naprawa DW 781 na przełęczy Kocierskiej. Droga ta była zamknięta od ubiegłorocznej powodzi. Wielkie opady deszczu spowodowały osunięcie się stoku, wzdłuż którego biegnie droga łącząca Żywiec z Andrychowem w województwie małopolskim.

Naprawa drogi wiązała się z koniecznością ustabilizowania gruntu. Od maja do października ub. roku osuwisko było aktywne. Dopiero w grudniu ub. roku i w styczniu br. można było przeprowadzić prace zabezpieczające grunt przez dalszym osuwaniem się. Polegały one na wwierceniu w podłoże dwunastu pali o długości ponad dziesięciu metrów każdy, które zostały dodatkowo zabetonowane.

 

Wiosną tego roku rozpoczęła się naprawa drogi. Projekt przewidywał wybudowanie na długości ponad 70. metrów kilku warstw konstrukcji mającej zabezpieczyć drogę przed ewentualnymi ruchami podłoża. Wwiercono kolejne mikropale, tym razem w korpus drogi. Łącznie było ich aż 288, o długości od 7,5 m do 12 m. Łączna długość mikropali wyniosła ponad 3 km! Następnie zainstalowano tzw. „geokomórki”. W ten sposób powstała konstrukcja oporowa, której zadaniem jest wzmocnienie drogi. Położono 25 centymetrową warstwę podbudowy z kruszywa łamanego. Kolejne warstwy konstrukcji drogi to licząca 14 cm podbudowa z betonu asfaltowego, ośmiocentymetrowa warstwa wiążąca z betonu asfaltowego i licząca 4 cm warstwa ścieralna.

Wykonano także odwodnienie drogi i zainstalowano linową barierę ochronną.

Remont kosztował ok. 2,7 mln zł. Pieniądze pochodziły z budżetu województwa śląskiego i rządowej pomocy przeznaczonej na likwidację skutków ubiegłorocznej powodzi (1,1 mln zł).

 

Zdjęcie

2011-12-27

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl