Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Obwodnica Żywca otwarta

Zdjęcie

Dzisiaj, 17 listopada br. otwarto dla ruchu północną obwodnicę Żywca. Wstęgę przeciął Adam Matusiewicz, marszałek województwa śląskiego, Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach, Antoni Szlagor, burmistrz Żywca oraz przedstawiciele policji i starostwa powiatowego.

Pierwszy projekt obwodnicy Żywca przygotowywała w latach 1999-2004 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Południowy w Katowicach na mocy porozumienia z województwem śląskim. W tym okresie wykupiono 18 działek pod obwodnicę.

W lutym 2004 roku GDDKiA przekazała Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach prowadzenie inwestycji. Rozpoczęcie budowy wymagało pozyskania 145 działek. Prawie wszystkie nieruchomości miały nieuregulowany stan prawny. Brak było ksiąg wieczystych, brak przeprowadzonych postępowań spadkowych po zmarłych właścicielach. ZDW doprowadziło do wykupu 92 działek m.in. od osób zamieszkałych w Kanadzie i w Niemczech.

W 2007 roku nastąpiła zmiana przepisów dotycząca pozyskiwania gruntów pod inwestycje drogowe. Wymusiło to jednoczenie zmianę projektu obwodnicy. We wrześniu 2008 roku ZDW w Katowicach otrzymał decyzję o lokalizacji obwodnicy. Na mocy tej decyzji województwo śląskie stało się właścicielem 34 działek.

Decyzja ta została oprotestowana. Minister Infrastruktury utrzymał decyzję w mocy. W 31 sierpnia 2009 roku ZDW uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę obwodnicy. Po przeprowadzonym przetargu, 28 czerwca 2010 r. podpisano umowę z firmą Mota-Engil Central Europe SA na budowę.

Budowę obwodnicy Żywca realizowano od lipca 2010 r. do października 2011 r. Początek obwodnicy jest zlokalizowany na rondzie przy wybudowanym w latach 1998-1999 moście nad rz.Sołą.

Obwodnica przebiega przez niezagospodarowane tereny do włączenia w istniejącą drogę wojewódzką nr 946, która prowadzi do granicy z województwem małopolskim. Włączenie jest zrealizowane za pośrednictwem nowego ronda. Przebudowano również istniejącą drogę wojewódzką ul. Krakowską, dobudowując trzeci pas ruchu. Wymagało to budowy muru oporowego wzdłuż poszerzenia.

Całkowita długość odcinka, na którym prowdzone były roboty ma długość 1,9 km. Prowadząc tę inwestycję wykonano m.in. 38 tys. m3 robót ziemnych, ułożono 17 tys. ton asfaltobetonu, wybudowano prawie 400 m muru oporowego.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 19,5 mln zł i został pokryty w całości z budżetu województwa śląskiego.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

2011-11-17

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl