Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

DW 934 w Bieruniu: Oznakowanie nie do przyjęcia

Inspektorzy ZDW w Katowicach nie zaakceptowali oznakowania na DW 934 w Bieruniu, które ustawił Zakład Linii Kolejowych PKP SA na czas remontu przejazdu kolejowego w Bieruniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami skrzyżowanie dróg z liniami kolejowymi administrowane jest przez właściciela linii kolejowej. Stan przejazdu kolejowego w Bieruniu był już bardzo zły. Do ZDW w Katowicach wpływało wiele interwencji i postulatów naprawy tego przejazdu kolejowego, które przekazywane były PKP.

 

Dobrze się zatem stało, że PKP wyremontują przejazd. Jednak nie może temu towarzyszyć niewłaściwe oznakowanie. Inspektorzy ZDW w Katowicach zwrócili uwagę inwestorowi, że:

  • brakuje niektórych znaków opisanych w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu,
  • zastosowano niewłaściwego koloru lampy błyskowe,
  • niektóre znaki są nieodpowiedniej wielkości,
  • niewłaściwa jest odblaskowość folii użytej do wykonania znaków,
  • znaki są ustawione nieodpowiednio wobec skrajni drogi i wobec siebie,
  • znaki informujące o ograniczeniach i konstrukcje, na których są posadowione wykonano z niewłaściwych materiałów,
  • nowe znaki zasłaniają istniejące drogowskazy.

To tylko niektóre z uchybień. Co gorsza błędy te powodują dodatkowe, niepotrzebne utrudnienia w ruchu i mogą spowodować zagrożenie w ruchu drogowym. Oznakowanie – przez to, że wykonano je niezgodnie z zatwierdzonym projektem – wprowadza w błąd kierowców, którzy zmuszeni są często zawracać przez samym przejazdem.

ZDW w Katowicach wystąpiło do inwestora o natychmiastowe usunięcie błędów i ustawienie właściwego oznakowania.

 

2011-10-23

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl