Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Apel o poszanowanie prawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach prosi komitety wyborcze uczestniczące w kampanii przed październikowymi wyborami o przestrzeganie przepisów regulujących kwestie eksponowania plakatów wyborczych i banerów w pasie drogowym dróg wojewódzkich.

Przypomnijmy, że zasady te są opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2004 r.) a także art. 40 ust. 16 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838).

 

Według tych przepisów, każdy podmiot stawiający reklamy, plakaty itp. musi uzyskać zezwolenie zarządcy drogi. Takie zezwolenie jest udzielane jeśli plakat lub baner nie stanowi przeszkody dla uczestników ruchu drogowego i jest płatne. Instalowanie takich obiektów w pasie drogowym bez zezwolenia jest sprzeczne z prawem i naraża sprawcę na  karę administracyjną w wysokości dzięsięciokrotności normalnej opłaty. Wnioski o umieszczenie plakatów i banerów wyborczych rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

W ostatnim czasie inspektorzy ZDW w Katowicach stwierdzili, że wiele plakatów wyborczych umieszczonych bez zezwolenia. Komitety wyborcze odpowiedzialne za ich ekspozycję zostaną obciążone karą administracyjną.

Wniosek o zajęcie pasa drogowego można ściągnąć stąd: http://bip.silesia-region.pl/zdwkatowice/index.php?zm=1&grupa=4&ident_dok=1315312992#

 

2011-09-16

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl