Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Raciborska (DW 919) w Sośnicowicach otwarta

Zdjęcie

Trwa procedura odbioru prac wykonanych na DW 919 w Sośnicowicach. Prowadzone są badania jakości nawierzchni bitumicznej oraz nośności drogi.

Remont liczącego ok. 200 m długości odcinka tej drogi (ul. Raciborska w Sośnicowicach) przeprowadzony był w czerwcu i lipcu br.

 

Przypomnijmy, że ten fragment drogi wyłączony był z ruchu od grudnia ub. roku, kiedy doszło do destrukcji nawierzchni z powodu bardzo silnych mrozów. Zapadła decyzja o zamknięciu jej z powodów bezpieczeństwa. Wyznaczono objazdy drogami powiatowymi. Początkowo planowana była prowizoryczna naprawa drogi, tak, by do czasu właściwej przebudowy, mogła być użytkowana. Niestety silne mrozy i duże opady śniegu utrzymujące się przez całą zimę uniemożliwiły to. Ponieważ pogoda uniemożliwiła te roboty, zapadła decyzja, by wykonać przebudowę już w docelowym kształcie, czyli z wymianą gruntu i nowym odwodnieniem.

Droga w tym miejscu od dawna nie była właściwie odwodniona, bowiem rosnące przy ul. Parkowej drzewa blokowały odpływ wody z kolektora.

Wyremontowano także skrzyżowanie ul. Raciborskiej (DW 919) z ul. Parkową (droga powiatowa).

 

Zdjęcie

2011-08-14

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl