Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Nowa wersja wytycznych technicznych opublikowana

Zdjęcie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach opublikował najnowszą wersję Wytycznych Technicznych dotyczących warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych. Stanowią one rozwinięcie dotychczasowych wytycznych technicznych z roku 2009.

W najnowszej wersji uwzględniono najbardziej aktualne normy europejskie przyjęte do stosowania w Polsce. Opublikowana właśnie wersja wytycznych zawiera także nowy element noszący oznaczenie WT BT, opisuje szczegółowo zasady badania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Dzięki temu dokumentowi ujednolicone zostały wymagania stawiane wykonawcom remontów dróg oraz dostawcom mieszanek mineralno-asfaltowych.

 

Dodajmy, że ZDW w Katowicach jest jedynym zarządem dróg w Polsce, który wprowadził jednolite wytyczne techniczne i projektowe oparte o nowoczesne standardy Unii Europejskiej. To duże udogodnienie dla wykonawców i kapitalne ułatwienie w komunikacji między ZDW w Katowicach a wykonawcami. Ci ostatni jeszcze przed przystąpieniem do przetargu na wykonanie projektu, lub remontu czy budowę drogi albo obiektu mostowego, mogą zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi i projektowymi. Wykonawcom ułatwia to skalkulowanie ceny, organizację pracy i wybór poddostawców.

Z kolei inspektorzy i kierownicy projektów ZDW w Katowicach łatwiej mogą kontrolować jakość materiałów i wykonanych prac, ponieważ na wszystkich budowach obowiązują jednakowe parametry techniczne.

Wytyczne techniczne są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie BIP ZDW w Katowicach. Dostęp do serwisu także przez zakładkę „Standardy ZDW” w menu na głównej stronie niniejszej witryny.

 

2011-07-23

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl