Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Imielin: odkryto zabytki, prace wstrzymane

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wstrzymał roboty ziemne prowadzone w Imielinie przy remoncie DW 934 (ul. Imielińska). Decyzję wydano na czas zabezpieczenia nadzoru archeologicznego i uzyskania pozwolenia na badania archeologiczne.

Z informacji przekazanej przez urząd konserwatora wynika, że w rejonie skrzyżowania DW 934 (ul. Imielińska) z ul. Turystyczną znajdują się pozostałości osady kultury łużyckiej (średnia i młodsza epoka brązu i początek epoki żelaza, od ok. 1300 do ok. 400 r. p. n. e.) oraz osady produkcyjnej z okresu rzymskiego.

 

Wykonawca remontu może wykonywać inne prace przy remoncie ponad dwukilometrowego odcinka drogi.W tej chwili nie można powiedzieć, czy wstrzymanie pracy wpłynie na opóźnienie zakończenia remontu. Wszystko zależy od decyzji konserwatora zabytków, który w najbliższym czasie oceni jakie badania archeologiczne będą potrzebne i jak długo będą one trwały.

Przedsięwzięcie to prowadzone jest od października ub. roku Budowana jest nowa kanalizacja deszczowa i wymieniane na nowe wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, a zatem podbudowa z kruszywa, podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna. Przebudowywane są także chodniki i zjazdy do posesji. Łączna długość przebudowywanego odcinka to 1250 m. Koszt ok. 5.2 mln zł. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem przebudowa miała zakończyć się jesienią tego roku.

 

2011-06-12

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl