Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Śląskiego Sejmiku debatowała o drogach wojewódzkich

Zdjęcie

Stan dróg wojewódzkich i plany tegorocznych inwestycji i remontów przedstawił Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego, które odbyło się w czwartek,10 marca br.

Członkowie komisji wraz z jej przewodniczącym radnym Czesławem Sobierajskim zapoznali się także z efektami remontów oraz inwestycji poczynionych na drogach wojewódzkich w roku ubiegłym.

 

http://www.zdw.katowice.pl/pl/10/1297638015/160

Najbardziej znaczące z nich, to przejazd pod torami kolejowymi w Pszczynie, w ciągu DW 933 oraz remont ul. Bielskiej (także DW 933), co kosztowało skarb województwa ponad 70 mln złotych i remont wiaduktów w Będzinie (DW 910).

Dyrektor ZDW w Katowicach przedstawił także stan dróg wojewódzkich administrowanych przez kierowaną przez niego instytucję oraz planowane remonty i inwestycje, które realizowane będą w roku bieżącym. Radni zapoznali się także ze stanem dróg wojewódzkich i zniszczeniami jakie przyniosła tegoroczna zima.

Zasadniczym problemem są zbyt niskie i spadające od dwóch lat nakłady na remonty dróg wojewódzkich przyznanych przez Sejmik Województwa Śląskiego. Ilustruje to wykres nr 1.

Jak widać, po kilku latach wzrostu rok ubiegły przyniósł zmniejszenie nakładów na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich. Przy takim poziomie finansowania infrastruktury nie jest możliwa jej poprawa, a nawet trzeba się liczyć z degradacją niektórych odcinków dróg wojewódzkich.

Nie usunięto jeszcze wszystkich skutków ubiegłorocznych powodzi, zaś mijająca zima spowodowała więcej niż zwykle zniszczeń nawierzchni dróg. Znajduje to odzwierciedlenie w ilości roszczeń o odszkodowanie zgłaszanych przez właścicieli samochodów.

Jak widać na wykresie nr 2, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba szkód zgłaszanych przez właścicieli aut uszkodzonych z powodu złego stanu nawierzchni. Prognozy wskazują, że można spodziewać się ponad 400 roszczeń tego typu.

Kolejny wykres (nr 3) ilustruje związek między nakładami na remonty dróg a ilością zgłaszanych roszczeń, przez właścicieli uszkodzonych pojazdów.

Jak widać zmniejszenie nakładów finansowych na drogi skutkuje ich degradacją, czego miernikiem jest wzrastająca ilość uszkodzonych pojazdów.

Tegoroczny budżet nie pozwala na podjęcie nowych inwestycji. Priorytetem będzie likwidacja szkód po ubiegłorocznej powodzi, co dotyczy przede wszystkim dróg w powiecie żywieckim. Rozpocznie się także, wcześniej zaplanowana budowa północnej obwodnicy Pszczyny. Remontowana będzie także DW 907, która uległa daleko idącej degradacji po tej zimie.

Pełna lista planu remontów i inwestycji przewidzianych na tej rok opublikowana jest tutaj:

http://www.zdw.katowice.pl/pl/10/1297638015/160

 

http://www.zdw.katowice.pl/pl/10/1297638015/160
2011-03-13

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl