Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Plan na 2011 rok zatwierdzony

Przed kilkoma dniami Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził plan rzeczowo-finansowy remontów i inwestycji jakie przeprowadzone będą w tym roku. Poniżej lista zadań ujętych w planie. Składa się ona z dwóch części. Na początku są wymienione przedsięwzięcia, które realizować będzie bezpośrednio ZDW w Katowicach. W dalszej części remonty i przebudowy infrastruktury drogowej realizowane przez władze powiatów i gmin w ramach programu Współfinansowania Infrastruktury Drogowej.

 

000
od km 0 +095 do km 0 +650 (
od km 13 +880 do km 15 +900
od km 24 +085 do km 24 +475

Inwestycje i remonty realizowane bezpośrednio przez ZDW w  Katowicach. Łączny ich koszt to 116.624.000 zł.

Przedsięwzięcia rozpoczęte w latach ubiegłych.

 • Świnna. Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 945 z DP 1427 wraz z projektem budowy mostu oraz projekt budowy chodnika wraz z kanalizacją,
 • Żarki-Myszków Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DW 793 na odcinku Żarki – Myszków,
 • Chruszczobród. Opracowanie projektu przebudowy DW 796 na długości 2,46 km,
 • Wręczyca Wielka. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DW 492 na długości ok. 7 km,
 • Czerwionka-Leszczyny. Remont nawierzchni DW 924 wraz z remontem chodników, Projekty przebudów 6 nienormatywnych obiektów inżynierskich
 • Mikołów.  Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem ul. Łączna – etap II
 • Racibórz. Remont DW 919 od Kanału Ulga do Markowic,
 • Sośnicowice – Trachy. Remont drogi uszkodzonej po okresie zimowym na odcinku ok. 3,3 km,
 • Ustroń Remont nawierzchni DW 941 od skrzyżowania w kierunku obwodnicy,
 • Jajosty, Bojszowy, Bojszowy Nowe, Jankowice. Przebudowa mostów: nad potokiem Młynówka, nad rz. Gostynia, nad potokiem Młyński Rów, nad rz. Korzeniec, nad potokiem Dokawa,
 • Żywiec. Budowa północnego obejścia Żywca,
 • Ogrodzieniec. Przebudowa drogi po budowie kanalizacji,
 • Rększowice. Przebudowa mostu nad ciekiem wodnym Liskonopka w ciągu DW 904 w miejscowości Rększowice,
 • Sierakowice. Remont DW 408 wmiejscowości Sierakowice na długości 1,5 km,
 • Św. Anna – Ulesie – Koniecpol Przebudowa DW 786, w miejscowości Św. Anna, w miejscowości Koniecpol – etap I, dwa odcinki o łącznej długości ok. 13 km,
 • Brusiek – Koszęcin. Remont DW 907 na odcinku Brusiek – Koszęcin, odcinek 2 km,
 • Racibórz. Remont DW 935 (u. Reymonta),
 • Pyrzowice. Dokumentacja projektowa przebudowy DW 913 na odcinku od DK S1 „Węzeł Lotnisko” do skrzyżowania DW 913 z ul. Piłsudzkiego w Pyrzowicach,
 • Ciągowice. Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowania DW 796 z ulicami 1 Maja i Wolności w miejscowości Ciągowice ,
 • Janów – Złoty Potok. Dokumentacja projektowa przebudowy DW 793 na odcinku ponad 2 km wraz z odwodnieniem na odcinku Janów – Złoty Potok skrzyżowania z DK 46 w miejscowości Janów do granicy lasu w miejscowości Złoty Potok,
 • Toszek – Niewiesze. Remont DW 907,
 • Dzwonowice. Remont DW 794,
 • Szczekociny. Remont DW 795,
 • Przyrów – Julianka. Remont DW 793,
 • Imielin Przebudowa DW 934, ul. Imielińska,
 • Pawłów. Remont nawierzchni DW 417 oraz remont chodników i odwodnienia,
 • Wisła. Projekt przebudowy mostu nad rzeką Wisłą w ciągu DW 942 w mieście Wiśle,
 • Miasteczko Śląskie – Woźniki. Remont nawierzchni DW 908 na 3 odcinkach,
 • Buczkowice Opracowanie dokumentacji środowiskowej i budowlanej dla połączenia drogi ekspresowej S 69 z DW  942,
 • Mierzęcice. Wielowariantowa koncepcja połączenia S1 – węzeł Mierzęcice z GTL Cargo,
 • Pradła. Projekt remontu DW 794 (DK 78),
 • Pawłowice. Dokumentacja uzupełniająca dla obwodnicy Pawłowic – projekt przebudowy wiaduktów,
 • Orzesze Zawiść. Projekt odwodnienia na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Świętojańskiej,
 • Przegędza. Remont DW 925 na odcinku 1,26 km,
 • Brzeźce – Pawłowice. Remont nawierzchni DW 933 na odcinku ponad 3 km,
 • Oczków. Remont nawierzchni uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu na długości 3,63 km,
 • Remonty – naprawy dróg po powodzi: DW 907 – Tworóg, DW 919 – Rudy, DW 425 – Ruda Kozielska,  DW 919 –Nędza, DW 945 – Jeleśnia, DW 946 – Las, DW 483 – Lubojnia, DW 791 – Fugasówka, DW 781 ocena geologiczna konstrukcji drogi,
 • Kuźnia Raciborska. Remont uszkodzonego korpusu drogi na długości prawie 1 km,
 • Świerklany. Projekt budowy chodnika (ul. Wodzisławska),

Inwestycje i remonty ujęte w wieloletniej prognozie finansowej województwa Śląskiego na lata 2011 – 2020.

 • Pszczyna. Budowa północnej obwodnicy Pszczyny,
 • Sośnicowice. Budowa obwodnicy Sośnicowic (opracowanie dokumentacji projektowej),
 • Myszków. Budowa obwodnicy Myszkowa (opracowanie dokumentacji projektowej),
 • Suszec. Przebudowa drogi wraz z budową chodników na odcinku ponad 10 km w miejscowości Suszec, etap I – odcinek ok. 6 km,
 • Woźniki. Budowa obwodnicy Woźnik  (opracowanie wielowariantowej koncepcji).

Nowe przedsięwzięcia zaplanowane na rok 2011.

 • Boronów. Przebudowa obiektu mostowego DW 905  w m. Boronów – rozbiórka i budowa mostu,
 • Kocierz Rychwałdzki. Zabezpieczenie korpusu drogi i odbudowa DW 781  oraz remont DW 781 w m. Kocierz Rychwałdzki – etap I,
 • Żywiec Moszczanica. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu uszkodzonego odcinka,
 • Międzybrodzie Bialskie. Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia zsuwów skarp wzdłuż DW 948 oraz remontu DW 948, wraz z budową chodnika dla pieszych w m. Międzybrodzie Bialskie,
 • Bargłówka. Budowa chodnika (304 m),
 • Sieć dróg wojewódzkich. Dokumentacje projektowe remontów nawierzchni dróg wojewódzkich
 • Sieć dróg wojewódzkich. Dokumentacje projektowe dotyczące zadań związanych z budową lub przebudową dróg wojewódzkich.

Inwestycje realizowane przez władze gmin i powiatów w ramach programu Współfinansowania Inwestycji Drogowych. Łączny ich koszt to 31.605.384 zł, w tym z budżetu samorządu wojewódzkiego 28.183.871 zł, a z budżetów powiatów i gmin 3.421.513 zł.

Inwestycje i remonty rozpoczęte w latach ubiegłych.

 • Buczkowice. Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej 1,5 km, od granicy z Wilkowicami do ronda,
 • Wisła. Projekt przebudowy DW 941 w Wiśle Centrum etap I,
 • Wodzisław, Mszana i gminy sąsiednie. Projekt  Drogi Głównej Południowej (DW 933) na terenie Wodzisławia Śl. i Mszany etap I (dokumentacja środowiskowa i geologiczna),
 • Gorzelnia Nowa. Projekt budowy chodnika w m. Gorzelnia Nowa,
 • Żarnówka. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciagu DW 948 o dł. około 1400 mb.,
 • Istebna. Przebudowa skrzyżowania DW 943 z DW 941,
 • Jarząbkowice. Budowa chodnika,
 • Kończyce Małe. Budowa chodnika, utwardzonego pobocza,
 • Mikołów. Projekt budowy chodnika,
 • Podzamcze. Projekt budowy chodnika (ul. Wojska Polskiego),
 • Giebło Kolonia.  Projekt budowy chodnika,
 • Orzech. Projekt poprawy bezpieczeństa ruchu,
 • Kopalnia, Aleksandra. Projekt budowy chodnika,
 • Boronów. Projekt przebudowy chodnika.

Inwestycje i remonty ujęte w wieloletniej prognozie finansowej województwa Śląskiego na lata 2011 – 2020.

 • Pawłowice. Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice – projekt,
 • Żywiec. Budowa wewnątrz miejskiej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945,
 • Pawłowice – Mszana. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie.

Przedsięwzięcia nowe zaplanowane do realizacji w roku 2011.

 • Nierada. Budowa chodnika (7 km) – kontynuacja (586 m) wraz z kanalizacją w Nieradzie,
 • Dzimierz. Budowa chodnika  od ul. Powstańców do ul. Sportowej (320 mb), kontynuacja wykonania kanalizacji,
 • Meszna, Bystra. Budowa chodnika (2.300 m) – kontynuacja, odcinek 555 m, wraz z poszerzeniem obiektu mostowego
 • Czernichów. Budowa chodnika w ciagu ul.Żywieckiej od stacji paliw do ul. Toczków (1.300 m) – etap I odcinek  450 m
 • Żytna. Przebudowa odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania DW 923 z drogami gminnymi – kontynuacja wykonania kanalizacji,
 • Zumpy. Budowa ciągu pieszo-rowerowego – etap I  odcinek o dł. 430 m
 • Łobodno. Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 491 i 492 z ul. Strażacką,
 • Piasek. Projekt budowy chodnika (815 m),
 • Ustroń. Nierodzim Projekt przebudowy skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską
 • Żarki. Projekt budowy chodników oraz remontu nawierzchni ul. Koziegłowskiej (600 m)
 • Myszków. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DW 791 (Al. Wolności)

 

 

000
2011-02-13

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl