Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Nowe opady. Trudna sytuacja na drogach

Ostatni weekend przyniósł bardzo duże opady śniegu. Wszystkie drogi wojewódzkie są przejezdne, jednak na niektórych odcinkach jeszcze dziś rano występowały utrudnienia w ruchu.
Na DW 417, w powiecie raciborskim droga została zawiana śniegiem z pól i ruch odbywał się jednym pasem. Podobna sytuacja występowała na DW 917, także w powiecie raciborskim.

Także na DW 942, w powiecie bielskim w niektórych miejscach ruch odbywał się jednym pasem jezdni. Z kolei na DW 943 w okolicach Koniakowa występowały zaspy utrudniające ruch.
Dzisiaj od rana na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach pracowało ponad 250 osób. Użyto 198 pługów, piaskarek i innych pojazdów. Przejezdność dróg jest zapewniona, ale kierowcy muszą się liczyć z występowaniem błota pośniegowego. Tylko w powiatach bieruńsko-lędzińskim, gliwickim i pszczyńskim występują odcinki dróg wojewódzkich o nawierzchniach mokrych. W powiatach bielskim, cieszyńskim, mysłowickim i raciborskim na drogach wojewódzkich zalega nie tylko błoto pośniegowe, ale także śnieg. Jest on systematycznie usuwany, ale warunki będą cały czas trudne, bowiem opady nie ustają.

* * *

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przypomina o obowiązku odśnieżania chodników, który ciąży na właścicielach posesji przylegającej do chodnika. Obowiązek ten wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996. Jej art 5, ust 4 mówi:  „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Nieprzestrzeganie tego obowiązku może wiązać się z odpowiedzialnością prawną.

 

2010-12-13

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl