Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Masa bitumiczna kładziona zimą?

Zdjęcie

Wczoraj ekipy remontujące DW 924 w Czerwionce-Leszczynach rozpoczęły układanie masy bitumicznej. Inspektor ZDW w Katowicach został zaalarmowany przez zbulwersowanych mieszkańców miasta. Po rozmowie Inspektora ZDW w Katowicach z kierownikiem budowy, ten wyjaśnił, że nie była kładziona docelowa warstwa nawierzchni, tylko prowizoryczna nakładka, mająca na celu zapewnienie bezpiecznego ruchu na czas zimy. Kiedy prace będą wznowione, ta prowizoryczna nawierzchnia zostanie rozebrana.

Ta budowa od początku nie idzie dobrze.  W kwietniu br. rozstrzygnięty został przetarg na remont DW 924 w Czerwionce-Leszczynach. Wygrała go firma Mota Engil Central Europe SA.
Kontrakt obejmował remont nawierzchni, chodników i budowę elementów inżynierii ruchu poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Kwota kontraktu opiewała na ok. 2 mln zł.
Podobne kontrakty inne formy realizują w ciągu czterech, pięciu miesięcy. Niestety firma Mota Engil Europe SA od początku miała opóźnienia.

Termin ukończenia prac upłynął 15 października br. W  ocenie ZDW w Katowicach opóźnienie powstało z winy wykonawcy, czyli firmy Mota Engil Central Europe SA. 
Przedstawiciele ZDW w Katowicach podjęli negocjacje z wykonawcą. Wyznaczono nowy termin ukończenia remontu. Przedstawiono firmie Mota Engil Central Europe ultimatum. Jeśli do 15 grudnia br. remont nie będzie ukończony, poważnie rozważymy zerwanie umowy, bowiem nie zaistniały żadne obiektywne okoliczności mogące usprawiedliwić opóźnienie.
W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie prac, zażądaliśmy także takiego uporządkowania terenu budowy, by zapewnić bezpieczeństwo pieszym i kierującym pojazdami, do czasu, kiedy będzie można wznowić roboty.
Realizując to zobowiązanie pracownicy Mota Engil Central Europe SA, postanowili położyć masę bitumiczną, by zapewnić możliwość bezpiecznego ruchu na skrzyżowaniu. Teraz do listy nieprofesjonalnych zachowań pracowników Mota Engil Central Europe SA dopisujemy niezawiadomienie inspektora ZDW w Katowicach o układaniu masy bitumicznej. Zgodnie z zasadami jakie obowiązują przy realizacji takich kontraktów, wykonawca miał obowiązek powiadomienia inspektora przynajmniej w przeddzień takiej operacji.
Warto jeszcze zaznaczyć, że ZDW w Katowicach, jako inwestor, zgodnie z obowiązującymi przepisami musi wybrać spośród ofert spełniających warunki formalne, tę najtańszą. Innymi słowy, to nie ZDW w Katowicach wybiera wykonawcę, tylko dzieje się to niejako automatycznie na postawie ustawy o zamówieniach publicznych. Tak było w tym przypadku. Mota-Engil Central Europe SA przedstawiła ofertę żądając najniższej kwoty za remont DW 924 w Czerwionce-Leszczynach. Jak widać nie zawsze najtańsze jest najlepsze.
Każda umowa z wykonawcami zawiera klauzulę o naliczeniu kary umownej za nieuzasadnione opóźnienie zakończenia prac. W tym przypadku umowa przewiduje, karę umowną w wysokości 0,3 proc. wartości umowy za każdy dzień zwłoki. W grę wchodzi także zerwanie umowy z wykonawcą. Obecnie ZDW w Katowicach będzie analizować sytuację pod względem prawnym i ekonomicznym.

Termin ukończenia prac upłynął 15 października br. W  ocenie ZDW w Katowicach opóźnienie powstało z winy wykonawcy, czyli firmy Mota Engil Central Europe SA. 
Przedstawiciele ZDW w Katowicach podjęli negocjacje z wykonawcą. Wyznaczono nowy termin ukończenia remontu. Przedstawiono firmie Mota Engil Central Europe ultimatum. Jeśli do 15 grudnia br. remont nie będzie ukończony, poważnie rozważymy zerwanie umowy, bowiem nie zaistniały żadne obiektywne okoliczności mogące usprawiedliwić opóźnienie.
W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie prac, zażądaliśmy także takiego uporządkowania terenu budowy, by zapewnić bezpieczeństwo pieszym i kierującym pojazdami, do czasu, kiedy będzie można wznowić roboty.
Realizując to zobowiązanie pracownicy Mota Engil Central Europe SA, postanowili położyć masę bitumiczną, by zapewnić możliwość bezpiecznego ruchu na skrzyżowaniu. Teraz do listy nieprofesjonalnych zachowań pracowników Mota Engil Central Europe SA dopisujemy niezawiadomienie inspektora ZDW w Katowicach o układaniu masy bitumicznej. Zgodnie z zasadami jakie obowiązują przy realizacji takich kontraktów, wykonawca miał obowiązek powiadomienia inspektora przynajmniej w przeddzień takiej operacji.Warto jeszcze zaznaczyć, że ZDW w Katowicach, jako inwestor, zgodnie z obowiązującymi przepisami musi wybrać spośród ofert spełniających warunki formalne, tę najtańszą. Innymi słowy, to nie ZDW w Katowicach wybiera wykonawcę, tylko dzieje się to niejako automatycznie na postawie ustawy o zamówieniach publicznych. Tak było w tym przypadku. Mota-Engil Central Europe SA przedstawiła ofertę żądając najniższej kwoty za remont DW 924 w Czerwionce-Leszczynach. Jak widać nie zawsze najtańsze jest najlepsze.Każda umowa z wykonawcami zawiera klauzulę o naliczeniu kary umownej za nieuzasadnione opóźnienie zakończenia prac. W tym przypadku umowa przewiduje, karę umowną w wysokości 0,3 proc. wartości umowy za każdy dzień zwłoki. W grę wchodzi także zerwanie umowy z wykonawcą. Obecnie ZDW w Katowicach będzie analizować sytuację pod względem prawnym i ekonomicznym.

 

2010-11-30

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl