Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Czy ciąg pieszo-rowerowy między Porajem a Żarkami Letniskiem jest drogą powiatową?

W ubiegłym tygodniu zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 791 i przebudowa obiektów mostowych między Porajem a Żarkami Letniskiem. Inwestycja rozpoczęła się we wrześniu ub. roku. W jej ramach przebudowano sieć energetyczną i teletechniczną, przebudowano dwa mosty i dwa przepusty, oraz wybudowano liczącą ok. 5,5 km długości ścieżkę pieszo-rowerową. Przedsięwzięcie było skomplikowane ze względu na konieczność przebudowy instalacji energetycznych. Droga była przez kilka miesięcy zamknięta, bowiem przebudowywano dwa mosty i przepusty. Ze zdziwieniem dowiedzieliśmy się o "oficjalnym otwarciu ścieżki pieszo-rowerowej we wtorkowy wieczór 16 listopada" .Na zamieszczonej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, fotografii Łukasz Stachera przecina wstęgę otwierając ścieżkę pieszo-rowerową.

Wszystkie prace wykonała, na zlecenie ZDW w Katowicach,  firma „Drogbud” z Częstochowy, funkcję inżyniera kontraktu pełniło, również na zlecenie ZDW w Katowicach, konsorcjum firm pod kierunkiem firmy Lafrenz Polska Sp. z o. o. Ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach budowę nadzorował inspektor ZDW inż. Jacek Kaczmarzyk. Całość kosztowała  ok. 8,55 mln złotych.Trwa jeszcze procedura odbioru. Trzeba laboratoryjnych badań i dokładnego sprawdzenia wszystkich szczegółów wykonania i zastosowanych materiałów, ale zarówno droga, jak i ścieżka rowerowa jest już dostępna dla użytkowników.

Warto przy tej okazji zdementować nieprawdziwe lub nieścisłe informacje jakie rozpowszechniane są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myszkowie.
Nieprawdą jest, że DW 791 jest drogą powiatową. To wydaje się sugerować informacja, którą można przeczytać tutaj: http://www.powiatmyszkowski.pl/index.php?Strona=Aktualnosci .

"Starostwo powiatowe w Myszkowie zakończyło przebudowę kilku odcinków dróg. Z początkiem tygodnia odbyło się ich otwarcie" i dalej "Starostwo jest administratorem tej drogi wojewódzkiej."

Droga wojewódzka nr 791, jak sama nazwa wskazuje, jest drogą wojewódzka, administrowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.  Inwestycja była zaplanowana przez ZDW w Katowicach. Zarząd Województwa zatwierdził to przedsięwzięcie. Budowa była w całości sfinansowana przez ZDW w Katowicach (który naturalnie jest dysponentem części budżetu samorządu województwa śląskiego). 
W świetle tych faktów sformułowanie : „ Starostwo Powiatowe w Myszkowie zakończyło przebudowę kilku odcinków dróg. (…) Zakończyła się budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej Poraj – Masłońskie – Żarki Letnisko.” może sugerować, że to władze powiatu myszkowskiego były inwestorem przebudowy dwóch mostów, dwóch przepustów w ciągu DW 791 oraz budowały ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż tej drogi. To oczywiście nieprawda.
Dotychczasowy starosta Łukasz Stachera przypisuje sobie zasługi jakich nie ma. Wybory samorządowe nie mogą tego usprawiedliwiać. Podkreślamy, że Łukasz Stachera nie miał żadnego udziału
w budowie ścieżki pieszo rowerowej na drodze wojewódzkiej. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ubolewa nad zachowaniem Łukasza Stachery oraz nad publikacją nieprawdziwych informacji Starostwa Myszkowskiego na swojej stronie internetowej .


Lokalizacja zdarzenia
2010-11-22

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl