Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Zrealizowane inwestycje

Jutro, 16 bm. odbędzie się odbiór oznakowania poziomego i pionowego na wyremontowanym odcinku DW 919 w Raciborzu. Przypomnijmy, że prace przy remoncie DW 919 w Raciborzu rozpoczęły się w drugiej połowie października 2009 roku. Gruntownie wyremontowany został odcinek o długości 3,255 km. Droga zyskała nową podbudowę i wszystkie bitumiczne warstwy konstrukcyjne. Wyremontowano także chodniki i podjazdy.  Koszt inwestycji to 7,9 mln złotych. Roboty już się zakończyły, jednak inwestycja nie została zakończona, bowiem trwają procedury odbioru.

Kończą się także pracy przy umacnianiu skarp na DW 941 między Wisłą a przełęczą Kubalonka. Powstały dwa mury oporowe trwale umacniające skarpy nad drogą. Wykonano także gwoździowanie skarp. Prace mają zakończyć się do 30 listopada br. Ruch odbywa się w tej chwili wahadłowo. Na początku grudnia zostanie zmieniona organizacja ruchu i pojazdy będą mogły poruszać się jednocześnie w dwóch kierunkach.
Także na początku grudnia br. zakończy się remont ul. Bielskiej w Pszczynie (DW 933).
Na DW 791, w Ogrodzieńcu kończy się remont drogi i chodników. Utrzymująca się dobra pogoda daje szanse zakończenia tej inwestycji w terminie, który wyznaczony jest na 23 bm.
W czwartek, 18 bm. rozpocznie się procedura odbioru wyremontowanego skrzyżowania DW 492 z DW 494 we Wręczycy Wielkiej.
Dzisiaj zakończyła się budowa ronda w Popowie, na DW 491. Inwestorem była gmina, która realizowała to przedsięwzięcie w ramach programu Współfinansowania Inwestycji Drogowych.
Także w ramach tego programu powstały nowe chodniki wzdłuż DW 908 w Kaletach oraz w miejscowościach Wygoda, Wąsosz i Łaziec.

2010-11-15

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl