Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Przejazd pod torami kolejowymi w Pszczynie gotowy

Zdjęcie

Już wkrótce otwarty zostanie dla ruchu przejazd pod torami kolejowymi w ciągu DW 933 w Pszczynie. Obiekt był gotowy w połowie sierpnia br. Od tego momentu rozpoczęła się procedura odbioru. Przeprowadzono badania laboratoryjne, których wyniki są podstawą do stwierdzenia czy jakość zastosowanych materiałów i wykonanie obiektów spełnia normy jakich wymaga ZDW w Katowicach. Badania jakości wykonanych prac i zastosowanych materiałów wykazały, że spełniają one wymogi jakie zawarto w umowie z wykonawcą.

Mimo to ruch przejazdem pod torami nie jest jeszcze otwarty. Wynika to z trwającego  remontu ul. Bielskiej. Jej wyremontowanie było konieczne, gdyż po otwarciu przejazdu pod torami, nie remontowana nawierzchnia uległaby szybkiej degradacji na skutek wzmożonego ruchu ciężkich pojazdów.
W projekcie remontu przewidziano budowę przejścia podziemnego dla pieszych oraz dodatkowego ronda na wysokości hipermarketu (skrzyżowanie Bielskiej z ul. H. Bednorza i Henryka Brodatego). Prace, które rozpoczęły się w czerwcu br. prowadzi konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Radex” Sp. z o. o. z Bielska-Białej, a partnerem Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” ze Skoczowa.
Umowa z wykonawcą przewiduje, że w pierwszej kolejności zakończone będą roboty na odcinku od DK 1 do nowego przejazdu pod torami, oraz od przejazdu do wspomnianego, nowego ronda. Chodzi o to, otworzyć przejazd pod torami dla ruchu lokalnego. Z końcem października br. zakończą się prace na odcinku od skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Henryka Brodatego do skrzyżowania z ul. Korfantego.
Niestety wykonawcy nie udało się prawidłowo wykonać nawierzchni na remontowanym odcinku między DK 1 a przejazdem pod torami. Badania przeprowadzone na zlecenie ZDW w Katowicach wykazały, że użyto mieszanki bitumicznej o niewłaściwym składzie. Taka nawierzchnia nie ma odpowiedniej wytrzymałości.
Dlatego ZDW w Katowicach nie odebrał tego odcinka wyremontowanej drogi. Nakazał wykonawcy sfrezowanie nawierzchni i ułożenie nowej. Wykonawca dzisiaj rozpoczął te roboty, które zakończą się w ciągu kilku dni.
Wtedy nowa nawierzchnia będzie ponownie sprawdzona. Jeżeli spełni wymagania zawarte w umowie, ruch na ul. Bielskiej od DK 1 do skrzyżowania z ul. Henryka Brodatego i H. Bednorza będzie otwarty.
Warto zaznaczyć, że koszty frezowania i układania nowej nawierzchni poniesie wykonawca. Wynika to z zapisów umowy, która precyzyjnie określa warunki odbioru prac i wymagania jakościowe stawiane wykonawcom przez ZDW w Katowicach.
Przy okazji warto przypomnieć, że ZDW w Katowicach jest jedynym zarządem dróg w Polsce, który wdrożył wytyczne Unii Europejskiej określającej jakościowe normy jakie stosowane powinny być przy budowie i remontach dróg i mostów. Prace nad tymi dokumentami trwały w ZDW w Katowicach od 2005 roku. W tym roku zostały opublikowane na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.
Dzięki temu wykonawcy prac zlecanych przez ZDW w Katowicach mają pełną i szczegółową informację na temat parametrów materiałów i technologii używanych  przy budowie dróg.


Lokalizacja zdarzenia
2010-09-17

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl