Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Zbigniew Tabor Przewodniczącym Komitetu Technicznego Polskiego Kongresu Drogowego

06.06.2006 r. w  Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego,  na którym podjęto  uchwałę zatwierdzającą  jednogłośny wybór mgr. inż. Zbigniewa  Tabora  (dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach) na Przewodniczącego Komitetu Administracji Dróg Samorządowych i Krajowych.

Decyzję, która została zatwierdzona przez Zarząd PKD, Komitet podjął 7.03.2006 r. podczas spotkania w Warszawie. Polski Kongres Drogowy to reprezentacja branży zawodowej drogowców. Zgodnie z wyznaczonymi zadaniami i celami ma pełnić funkcję organu doradczego, ma opiniować i służyć fachową pomocą w obszarze podejmowanych decyzji (tworzenia rozwiązań prawnych) przez organy samorządowe, rządowe i parlament. Organizacja ta będzie obiektywnym recenzentem działań w/w podmiotów w kwestii poprawy sytuacji kierowców i ujednolicenia standardów na całej sieci dróg publicznych. Kongres będący inicjatywą społeczną, realizuje swoje programy poprzez powołanie pięciu Komitetów Technicznych, zajmujących się odrębnymi dziedzinami:

  • Komitet Rozwoju Infrastruktury Drogowej.
  • Komitet Utrzymania Dróg i Bezpieczeństwa Ruchu.
  • Komitet Administracji Dróg Samorządowych i Krajowych.
  • Komitet Regulacji Prawnych i Finansowych.
  • Komitet Techniki Drogowej i Nauki.

Tradycja funkcjonowania Kongresu sięga roku 1928. Więcej informacji na oficjalnej stronie Polskiego Kongresu Drogowego www.pkd.org.pl

2006-09-09

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl