Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Decyzje Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie dróg wojewódzkich

Zdjęcie

W dniu 22 maja 2006 roku odbyła się XLVIII Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Wśród 23 podjętych uchwał znalazły się 3 istotnie związane z drogami wojewódzkimi

  1. W wyniku zmiany budżetu Województwa Śląskiego na rok 2006  zwiększono o 70 mln zł (o ponad 60%) środki finansowe przeznaczone na drogi wojewódzkie. Za te pieniądze, w pierwszej kolejności, zostanie naprawionych 35 najbardziej uszkodzonych w zimie odcinków dróg. Pozostałe pieniądze będą wykorzystane na zwiększenie zakresu już zaplanowanych zadań oraz na współfinansowanie z gminami budowy chodników.
  2. W siódmą rocznicę powstania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach został uchwalony nowy Statut jednostki. Potrzeba taka wynikała z wielu zmian stanu prawnego, jaki miał miejsce od 1999 roku. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest jednostką budżetową, której przedmiotem działania jest pełnienie funkcji zarządu drogi dla dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego.
  3. Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował o nie zaliczeniu drogi powiatowej nr S1439 Milówka-Rajcza-Ujsoły do kategorii drogi wojewódzkiej. Oznacza to, że droga S1439 pozostanie nadal drogą powiatową.
Zdjęcie


Lokalizacja zdarzenia
2006-05-23

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl