Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Kolejna zmiana organizacji ruchu na DW 934 w Chełmie Śląskim

W poniedziałek, 20 marca br. nastąpi zmiana w organizacji ruchu na przebudowywanej DW 934. Na ulicy Chełmskiej w Chełmie Śląskim, na odcinku od okolic posesji nr 21 do skrzyżowania z ul. Dębową (km 13+050 – 13+400) ruch będzie przełożony ze strony prawej na lewą, która dotychczas była przebudowywana i wyłączona z ruchu.

 

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem.


 

Jak poprawić bezpieczeństwo na DW 941

Dzisiaj, 10 marca br. w Katowicach odbyło się spotkanie pracowników ZDW w Katowicach z władzami samorządów Ustronia i Wisły. Głównym tematem rozmów były okoliczności i przyczyny zdarzeń drogowych (zderzeń bocznych pojazdów i potrąceń pieszych na przejściu przez jezdnię) w rejonie skrzyżowania DW 941 z ul. Akacjową. Omawiano także zmiany w organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu wprowadzone po konsultacjach z policją przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w tzw. „trybie awaryjnym”.

 

Nowa organizacja ruchu wprowadzona na okres trzech miesięcy poddawana będzie systematycznej analizie pod kątem jej wpływu na bezpieczeństwo i warunki ruchu na skrzyżowaniu. Na tej podstawie wysnuwane będą wnioski na temat ewentualnych, dalszych zmian na skrzyżowaniu.

 


Od dziś ograniczenia w ruchu ciężkich pojazdów na DW 938

Zdjęcie

Od dziś na DW 938 zacznie obowiązywać zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 20 t. Pojazdy takie nie będą mogły poruszać się tą drogą na całej jej długości w godzinach od 7.00 do 9.00 i od 14.00 do 16.00. Zatem już dzisiaj od godz. 14.00 owo ograniczenie będzie obowiązywało.

 

Obecnie instalowane są ostatnie tablice informujące o nowej organizacji ruchu. Jej wprowadzenie jest reakcją na postulaty mieszkańców i władz gmin: Pawłowice i Hażlach oraz miast: Cieszyn i Strumień. Przedstawiciele wszystkich czterech samorządów: Krzysztof Kasztura, zastępca burmistrza Cieszyna, Grzegorz Sikorski, wójt gminy Hażlach, Anna Grygierek, burmistrz Strumienia i Joanna Śmieja, zastępczyni wójta gminy Pawłowice apelowali o ograniczenia dla ciężkich pojazdów, których kierowcy traktowali DW 938 jako alternatywną drogę po wprowadzeniu opłat drogowych na DK 81.


Przebudowa dojazdu do lotniska, zgodnie z planem

Zdjęcie

Od czerwca ub. roku trwa przebudowa DW 913 od ronda na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego w Pyrzowicach do skrzyżowania przy wjeździe na lotnisko. Planowany termin zakończenia przebudowy to 30 czerwca tego roku.

Dotychczasowy przebieg prac wskazuje, że wykonywane są one zgodnie z przyjętym harmonogramem i – o ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności – inwestycja zakończy się zgodnie z planem.

 

 

Obecnie wykonywane są takie prace jak:

  • roboty ziemne,
  • podbudowa z kruszywa,
  • montaż krawężników i obrzeży,
  • nawierzchnia chodnika,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • drenaż,
  • budowa zasilania przepompowni,
  • przebudowa sieci teletechnicznych,
  • montaż oświetlenia,
  • budowa kanału teletechnicznego. 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl