Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Przebudowa DW 936 będzie dokończona

Podpisaliśmy umowę z wyłonioną w przetargu firmą Colas Polska Sp. z o. o., która dokończy przebudowę DW 936. Prace potrwają do września przyszłego roku. Kontrakt przewiduje, że  wykonane będą:

  • przebudowa konstrukcji DW 936 na odcinku od km 0+000 do km 0+820;
  • remont fragmentu nawierzchni jezdni DW 933 w obrębie skrzyżowania z DW 936;
  • przebudowa istniejących zatok autobusowych;
  • przebudowa chodników z wydzieleniem w ich obrębie ciągu pieszo-rowerowego;
  • remont nawierzchni istniejących zjazdów do posesji (zjazdy indywidualne i publiczne) i na pola upraw rolnych;
  • remont kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę;
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

DW 943 w Lalikach będzie wyremontowana

Zdjęcie

Kosztem 3,3 mln zł będzie wyremontowany siedmiusetmetrowy odcinek DW 943 w Lalikach. Umowa jest już podpisana, a prace potrwają 10 miesięcy. Droga będzie miała ujednoliconą szerokość a cała jej konstrukcja ulegnie przebudowie. Dotyczy to także skrzyżowania z drogą gminną. Powstaną pobocza, system odwodnienia drogi. Przebudowane zostają zjazdy i infrastruktura techniczna.

 

Droga na tym odcinku jest w bardzo złym stanie. Stara konstrukcja drogi została niemal doszczętnie zniszczona przez ciężarówki wywożące urobek z tuneli drążonych w ciągu powstającej drogi ekspresowej S 1.


Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

 

 

Do dnia 30 września 2021 r. wykonywanie zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań jw. zalicza się w szczególności sprawy z zakresu przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jednocześnie, w związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach apelujemy, aby kontakty interesantów z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.


Zmiana terminu zamknięcia DW 941

Planowane na dziś, kolejne zamknięcie przejazdu DW 941, na odcinku od przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu ul. Wiślańskiej w Ustroniu do przejazdu kolejowego przy stacji Wisła Obłaziec (skrzyżowanie DW941 z ul. Gahura), zostało przesunięte na jutro od 18.00 do 3.00 w czwartek.

 

Zalecamy objazd dla pojazdów osobowych przez ul. Bukową (Wisła) i ul. Polańską (Ustroń Dobka), dla pojazdów ciężarowych drogą DW 942 przez Bielsko-Biała i Szczyrk.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl