Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

DW 491 – kolejna droga będzie całkowicie przebudowana

Zdjęcie

350 mln zł ma kosztować przebudowa DW 491 od granicy Częstochowy do granicy województwa śląskiego. Dzisiaj podpisano umowę na wykonanie tej ważnej dla subregionu północnego inwestycji

 

 

– To niezwykle ważna realizacja, nie tylko z perspektywy subregionu północnego, ale całego województwa. Modernizujemy i poprawiamy jakość infrastruktury drogowej w całym regionie; to krok w stronę lepszego komfortu jazdy, rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stawiamy na nowe technologie i trwałość – komentuje marszałek Wojciech Saługa.

 

autor: Tekst i zdjęcia: Śląski Urząd Marszałkowski

 

X Śląskie Forum Drogownictwa

Zdjęcie

 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zaprasza na Międzynarodową Konferencję X Śląskie Forum Drogownictwa, które odbędzie się  w dniach 13-14 czerwca 2024 r.  w Hotelu Klimczok w Szczyrku.

 


Znika stara i powstaje nowa DW 925

Zdjęcie

Trwa przebudowa DW 925 od granicy Rudy Śląskiej z Mikołowem do granicy Rybnika z gminą Czerwionka-Leszczyny. Wykonywane są obecnie takie prace jak przebudowa sieci energo- i teletechnicznych, budowa kanałów technologicznych dla oświetlenia ulicznego, przebudowa kanalizacji sanitarnej, rozbiórka chodników, zjazdów i krawężników, korytowanie pod konstrukcję drogi w miejscach, gdzie dotychczasowe warstwy zostały już rozebrane, układanie podbudowy z kruszywa i podbudowy bitumicznej, przebudowa gazociągów, budowa nasypu pod konstrukcję drogi, montaż przepustów, budowa mostu nad Potokiem Chudowskim i montaż nowych krawężników.

 

Jak widać na poszczególnych odcinkach charakter robót świadczy o różnym zaawansowaniu prac; od robót rozbiórkowych po układanie podbudowy bitumicznej. W miarę postępu prac, wykonawca zamyka kolejne fragmenty jezdni rozpoczynając od frezowania istniejących warstw bitumicznych poprzez korytowanie, przebudowę infrastruktury teletechnicznej i po budowę nowej konstrukcji. Na wielu odcinkach przebudowywanej drogi ruch lokalny odbywa się wahadłowo.


DW 921 w Przyszowicach po remoncie

Zdjęcie

Zakończył się remont DW 921 w Przyszowicach. Kosztem nieco ponad 3 mln zł brutto wyremontowany został odcinek o długości 1,3 km, między skrzyżowaniam z DK 44 a przejazdem kolejowym w tej miejscowości.

 

Stara nawierzchnia została sfrezowana. Ułożono nową warstwę wiążącą i warstwę ścieralną. Użyto betonu asfaltowego SMA, czyli wysokomodyfikowanego polimerami. Taka nawierzchnia powszechnie już używana w remontach, przebudowach i budowach nowych obwodnic przez ZDW w Katowicach jest dużo trwalsza od wykonanych z użyciem tradycyjnych mieszanek asfaltowych.

 

W ramach remontu odnowiono też chodniki, wyregulowano zjazdy do posesji, odtworzono pobocza i wyczyszczono przydrożne rowy. Remont trwał od października ub. roku. Choć roboty już się zakończyły, trwa jeszcze procedura odbiorowa.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl