Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

WebForum zakończone. Dziękujemy uczestnikom!

Zdjęcie

W czwartek, 29 października br. odbyło się międzynarodowe  WebForum „Zrównoważone i trwałe drogi”. Spotkanie było odpowiedzią na oczekiwanie zorganizowania Śląskiego Forum Drogownictwa. Oczywiście brakowało rozmów kuluarowych i wymiany opinii w atmosferze przyjacielskich spotkań, ale obrady wniosły nowe idee, inspiracje i pomysły, tak jak to bywało w trakcie Śląskich Forów Drogownictwa.


 

Szóste przęsło mostu bezpośrednio nad Odrą wybetonowane

Zdjęcie

Wczoraj, 29 października br. zabetonowane zostało szóste przęsło ustroju nośnego mostu na Odrze raciborskiej obwodnicy (obiekt MG1). Betonowanie trwało od ok. 7.00 do 19.00. Wieczorem wykonane prace związane z tzw. „pielęgnacją betonu”. Długość betonowanego odcinka wyniosła 50 m. Wbudowano 530 m sześc. betonu.

 

Cały most będzie miał osiem przęseł, 353 m długości i 13,2 m szerokości.

 


Informacja w sprawie transmisji on-line z publicznego otwarcia ofert w dniach: 02.11.2020, 06.11.2020

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że publiczne otwarcie ofert dla poniżej podanych postępowań odbędzie się również za pomocą transmisji on-line.


KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA ZADANIA: BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ODRA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421

Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice opracowuje dokumentację projektową dla zadania: BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ODRA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 na terenie Gmin Rudniki i Nędza.

Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu nad rzeką Odrą wraz z odcinkiem drogi łączącej ul. Młyńską w Grzegorzowicach z ul. Raciborską w Ciechowicach. W ramach zadania planowana jest również budowa rond, chodników, ścieżek rowerowych oraz dróg lokalnych, stanowiących dojazd do pól.

W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja, z wnioskiem o przedstawienie opinii, uwag, sugestii do realizowanego Projektu. Otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

 
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl