Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Otwarcie dla ruchu wiaduktu w ciągu DW 933

Dziś, tj. 12 maja 2021 r., o godz. 12.00 otwarto dla ruchu wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu DW 933. Przejazd był prze ponad cztery tygodnie w związku z układaniem masy bitumicznej. Roboty były prowadzone w ramach przebudowy DW 933 od ronda na skrzyżowaniu z DK 78 w Wodzisławiu Śląskim do granicy gminy Mszana z Jastrzębiem-Zdrój.


 

Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

 

 

W związku ze środkami podejmowanymi obecnie, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, zawiadamiam o tymczasowym ograniczeniu, do dnia 05 czerwca 2021 r., dostępności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla interesantów.

Tym samym apeluję, aby kontakty z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania.


Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

 

 

W związku ze środkami podejmowanymi obecnie, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, zawiadamiam o tymczasowym ograniczeniu, do dnia 07 maja 2021 r., dostępności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla interesantów.

Tym samym apeluję, aby kontakty z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania.


Zmiana organizacji ruchu na DW 929 w Świerklanach

Na przebudowywanej DW 929, między skrzyżowaniam tej drogi z ulicami Nową a Plebiscytową w Świerklanach, będzie w maju br. układana masa bitumiczna. Obecnie droga jest zamknięta dla ruchu, jednak zapewniony jest dojazd do posesji. Na czas prowadzenia wspomnianych robót, dojazd do posesji będzie niemożliwy albo bardzo utrudniony. Wykonawca zapewnia, że na każdym etapie prowadzenia robót. w sytuacjach awaryjnych, zostanie przywrócony ruch na zamkniętych odcinkach.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że prowadzenie robót bitumicznych uzależnione jest od warunków pogodowych, w związku z czym podane terminy mogą ulec zmianie. Będziemy o takich zmianach informowali.

 

Oto zaplanowany harmonogram robót.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl