Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Otwarcie DW 943 w Lalikach

W czwartek, 9 grudnia br., w godzinach popołudniowych, otwarta dla ruchu zostanie DW 943 w Lalikach.

Przypomnijmy, że w lutym br., na odcinku od skrzyżowania z DW 941 w Istebnej do skrzyżowania z lokalną drogą prowadzącą do Lalik wprowadzony został zakaz ruchu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż 15 ton. Przyczyną było zniszczenie korpusu drogi.


 

Akcja zimowego utrzymania dróg rozpoczęta

Od kilku dni temperatury oscylują wokół 0 st. Mamy do czynienia z opadami deszczu i śniegu.

Z informacji przekazanych przez Zarządy Dróg Powiatowych i firmy, którym zlecono bieżące utrzymanie dróg wynika, że nie zanotowano problemów z przejezdnością na drogach administrowanych przez ZDW w Katowicach. Już w piątek, po zapowiedzi spadku temperatury na drogi wojewódzkie wyjechało kilkanaście piaskarek. Wszystkie drogi wojewódzkie są przejezdne.

 


Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

Do dnia 17 grudnia 2021 r. wykonywanie zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań jw. zalicza się w szczególności sprawy z zakresu przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jednocześnie, w związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach apelujemy, aby kontakty interesantów z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.


DW 942 na przełęczy Salmopolskiej otwarta dla ruchu

W sobotę, 6 bm. otwarto przejazd DW 942 przez przełęcz Salmopol. W piątek zakończyło się układanie masy bitumicznej na liczącym ok. 2,5 km odcinku na przełęczy między Szczyrkiem a Wisłą. Ekipy remontowe naprawiać będą jeszcze pobocza i wymalują oznakowanie poziome.

Przypomnijmy, że 25 października br. droga została na tym odcinku zamknięta z powodu zniszczenia nawierzchni zagrażającemu bezpieczeństwu ruchu. Zleciliśmy naprawę nawierzchni w trybie awaryjnym.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl