Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Śląskie Forum Drogownictwa odbędzie się !

Zdjęcie

W związku z panującą epidemią koronawirusa odwołano większość konferencji a część przesunięto. Zarząd Polskiego Kongresu Drogowego podjął decyzję o zmianie terminu VIII Ślaskiego Forum Drogownictwa. Nowy termin ustalono w dniach 27-29 października 2020. Miejsce obrad i tematyka pozostają bez zmian.


 

Rozpoczęcie wiosennych prac w zakresie bieżącego utrzymania

Ekipy firm prowadzących bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach przystępują do prac związanych z likwidacją ubytków powstałych w nawierzchniach w trakcie zimy. Były one naprawiane „na zimno”, jednak trwałość takich napraw jest mała. Ale tylko w takiej technologii można naprawiać nawierzchnię zimą.


Pogoda sprzyja prowadzeniu robót drogowych

Zdjęcie

Niespodziewanie dobra pogoda jest wykorzystywana przez firmy wykonawcze do realizacji zadań współfinansowanych przez Unie Europejską. Jednym z tych zadań jest przebudowa DW791 na dwóch odcinkach - od skrzyżowania z DK1 w m. Poczesna do obwodnicy Myszkowa oraz od obwodnicy Myszkowa do skrzyżowania z DK78 w Zawierciu. W mijającym tygodniu na pierwszym ww. odcinku była układana warstwa podbudowy zasadniczej z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego.


Sygnalizacje świetlne w trybie stałoczasowym

Zdjęcie

Od wczoraj, 19 bm. wszystkie sygnalizacje świetlne na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach zostały przeprogramowane na tryb stałoczasowy. Dzięki temu piesi nie muszą dotykać przycisków, by włączyć zielone światło. Krok ten podyktowany jest zagrożeniem epidemiologicznym.

Inspektorzy ZDW w Katowicach i służby bieżącego utrzymania będą monitorować ruch na skrzyżowaniach, by reagować w przypadku tworzenia się korków.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl